Standpunt natuur- en milieuorganisaties

"Kabinet investeert flink in natuurherstel maar pakt stikstofoverschot onvoldoende aan"

Vrijdag 24 april presenteerde het kabinet maatregelen om stikstof terug te dringen en de natuur te herstellen. In de komende 10 jaar investeert het kabinet een substantieel bedrag en laat hiermee zien het belang van natuurherstel serieus te nemen. En dat is hard nodig. Insectensterfte en het verlies van bloemen en vogels dringen de natuur ieder jaar verder in de verdrukking. Natuur- en milieuorganisaties zien dat het kabinet kiest voor een historische trendbreuk.

Stikstofreductie te laag
Tegelijkertijd zijn natuur- en milieuorganisaties teleurgesteld over de aanpak van de stikstofuitstoot. De voorgestelde stikstofreductie is te laag. Daardoor blijft de natuur ook in de toekomst fors onder druk staan. In de helft van de natuurgebieden blijft de stikstofuitstoot tot 2030 te hoog. En zo raken we niet uit de stikstofimpasse. Het voorstel biedt slechts de helft van de reductie die nodig is. Bovendien wordt uitgegaan van streefwaarden, terwijl in de wet vastgelegde doelen nodig zijn. Alleen dan ontstaat zekerheid voor een gezonde leefomgeving en economische ontwikkeling. De organisaties gaan graag in gesprek met het kabinet over de mogelijkheden om de stikstofneerslag op de natuurgebieden in ons land verder te verlagen.

Bovenstaande reactie wordt onderschreven door: IUCN NL, IVN, LandschappenNL, de Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten. Aanvullend stelt Natuurmonumenten:

Investeer in robuuste natuur
"Ook om economische ontwikkeling mogelijk te maken is het noodzakelijk dat we het stikstofprobleem definitief oplossen", zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten. "Dat vraagt om stevige doelen en echte ambities, zowel voor natuurversterking als voor stikstofreductie." Natuurmonumenten vindt het goed dat er oog is voor investeringen in de natuur en waardeert dat. "Het is van groot belang dat geïnvesteerd wordt in robuuste natuur, die een stootje kan hebben. Dat betekent het versterken en verbinden van de natuur en het verbeteren van de waterhuishouding."

Zorgen om meest kwetsbare natuur
Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research komt naar voren dat een vermindering van 50% van de stikstof in Nederland noodzakelijk is om natuur voldoende te kunnen laten herstellen. Minister Schouten stelt nu een reductie van maximaal 26% voor, in tien jaar tijd. Natuurmonumenten vreest dat dit voor de meest kwetsbare gebieden te weinig en te laat is. Van den Tweel: "Voor de meest kwetsbare gebieden zal de stikstofreductie te laag zijn om nog op tijd te kunnen herstellen. Het kabinet wil in 2030 de situatie in de helft van de gebieden op orde te hebben. We willen niet dat dit alleen geldt voor de gebieden waar het herstel het makkelijkst is. Juist de meest kwetsbare gebieden vragen inzet en aandacht."

Lees hier de brief van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Klik hier voor het standpunt van Natuurmonumenten over stikstof.

Bron: Natuurmonumenten


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven