NGO's:

"Richt noodsteun op regionale en natuurinclusieve kringlooplandbouw"

De noodsteun die nu wordt verstrekt als gevolg van de COVID-19-crisis zou de nationale en internationale ongelijkheid niet verder moeten vergroten. Een eerlijk noodsteunpakket verkleint de ongelijkheid én helpt om klimaat- en milieudoelen te halen. Dat stellen Greenpeace, Oxfam Novib, Both Ends, Oil Change en Milieudefensie in een brief. De organisaties pleiten voor een aantal randvoorwaarden voor eerlijke noodsteun.

Eén daarvan is de oproep om boeren te steunen richting regionale en natuurinclusieve kringlooplandbouw. "Na de klimaat- en stikstofcrisis legt ook COVID-19 zwakke plekken bloot van ons huidige mondiale
landbouw- en voedselsysteem. Zo brengt onder meer de grote afhankelijkheid van export de sector in de problemen. Door de jarenlange focus op schaalvergroting en intensivering ten gunste van productie voor de wereldmarkt is bovendien de draagkracht van onze ecosystemen ver overschreden. Er bestaat een verband tussen intensieve veehouderij en de kans op een epidemie of pandemie. Deels door het houden van veel dieren op een klein oppervlak, en deels doordat expansie van ons landbouwsysteem mondiaal leidt tot grootschalige ontbossing waardoor de afstand tussen wilde dieren en mensen verkleint. Dit onderstreept het belang van de omslag naar een regionale en natuurinclusieve kringlooplandbouw", zo staat er in de brief te lezen.

Concreet stellen de organisaties voor dat de nationale en Europese steunmaatregelen, inclusief borgstellingen en het noodfonds waar de
sector een beroep op gaat doen, gekoppeld dienen te worden aan voorwaarden die leiden tot een omslag naar natuurinclusieve kringlooplandbouw en natuurinclusieve (sier)teelt. 

Daarnaast adviseren zij te investeren in het opzetten van regionale boeren-consumentennetwerken, korte ketens en een eerlijke prijs voor de boer, waardoor die boeren een sterkere positie in de keten krijgen, en de steun te richten op kleinschalige, natuurinclusieve en/of biologische boeren. Niet op de grootschalige, intensieve landbouw- en veeteeltindustrie, waaronder bedrijven die bulk-veevoeder, kunstmest en bestrijdingsmiddelen produceren.

Klik hier om de brief te lezen.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven