Samen tuinieren voor biodiversiteit

De landelijke organisatie van volkstuinders AVVN is partner geworden van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: een breed samenwerkingsverband van boeren-, milieu- en natuurorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen die de handen ineen slaan om het biodiversiteitsverlies om te buigen naar herstel. Volkstuinen, met hun meer dan 100-jarige traditie van vitaal stedelijk groen, mogen in deze coalitie niet ontbreken.

Deelname is voor AVVN dan ook een logische stap, meldt de organisatie. "We maken ons sterk voor samen tuinieren op volkstuinparken en voor natuurlijk tuinieren en komen op voor het belang en de kwaliteit van de groene ruimte en leefomgeving in Nederland. In het netwerk van het Deltaplan kunnen we het belang van biodiversiteit en van onze tuinen verder uitdragen en de verbinding maken naar de buurt, wijk en gemeente."

"Het samen tuinieren beleeft een dynamische tijd: Aan de ene kant is er een grote belangstelling voor de tuinen, dat zich vertaalt in veel en lange wachtlijsten. Steeds meer mensen vinden een volks- of moestuin van essentieel belang voor hun welzijn en welbevinden. Aan de andere kant is er de onherroepelijke ruimtelijke druk en daarmee gepaard gaande planologische onzekerheid. Actueel voorbeeld is de gisteren gepubliceerde concept-structuurvisie De Nieuwe Kern van de gemeente Ouder-Amstel, waarin is aangezegd dat het complete volkstuinpark van Nieuw Vredelust in Amsterdam-Zuidoost moet verdwijnen en nog eens 241 tuinen van andere tuinparken moeten verplaatsen."

"Dit terwijl de tuinen en tuinenparken in met name de verstedelijkte gebieden een bron zijn van rust en gezondheid. De tuiniers werken samen om de natuur te behouden en biodiversiteit te bevorderen. Het zelf verbouwen van gezond en natuurlijk voedsel, in moestuinen en volkstuinen, staat geweldig in de belangstelling. Groen en natuur helpen bovendien wateroverlast en hittestress in versteende gebieden te verminderen."

"Plaatsen waar samen getuinierd wordt zijn het waard om gezien te worden en om beleefd te worden, zeker ook door buurtbewoners en overig bezoek. Allerlei tuinparken hebben een plantsoenfunctie voor de wijk. Andere zijn toeleverancier van verse groenten en fruit voor de voedselbank, of helpen jeugd met schooltuinen, biologielessen of stageplaatsen, werken samen met zorginstellingen of organiseren kunstexposities. Er zijn bovendien zo’n 50 groenprojecten door het hele land die zich zodanig onderscheiden hebben op het gebied van natuurontwikkeling en milieuzorg dat zij met trots het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren mogen voeren."

Voor meer informatie: www.avvn.nl / www.samenvoorbiodiversiteit.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven