Veranderingen mestbeleid 2020

In 2020 veranderen er regels voor het gebruik van mest. De equivalente maatregelen voor extra fosfaat vervallen en sommige voorwaarden veranderen. Ook is er een andere hoeveelheid mest die u mag uitrijden op overige grond.

Lagere fosfaatgebruiksnorm
De fosfaatgebruiksnorm voor grond met de fosfaattoestand hoog gaat in 2020 omlaag. Op grasland mag u 75 kilogram fosfaat gebruiken en op bouwland 40 kilogram.

Extra klasse voor fosfaattoestand
Wilt u in 2020 fosfaatdifferentiatie gebruiken? Er is een extra klasse voor de fosfaattoestand van uw grond. Dat betekent dat er nu 5 klassen zijn: hoog, ruim, neutraal, laag en arm. Op Hoeveel fosfaat landbouwgrond staan 2 tabellen. Hierin staat hoeveel fosfaat u per klasse mag gebruiken op grasland en bouwland. Door de nieuwe indeling kunt u de hoeveelheid fosfaat beter aanpassen op de toestand van uw perceel.

Equivalente maatregelen extra fosfaat vervallen
Met de equivalente maatregelen mag u extra stikstof of fosfaat gebruiken. Vanaf 2020 mag u geen extra fosfaat meer gebruiken bij lage fosfaattoestand en hoge opbrengsten en bij neutrale fosfaattoestand en hoge opbrengsten. De equivalente maatregelen voor fosfaat zijn niet meer nodig. Dat komt door de hogere fosfaatgebruiksnormen voor de fosfaattoestanden neutraal en laag. En door de verfijning van de klassengrenzen en de nieuwe fosfaatklasse ruim.

De 2 equivalente maatregelen voor extra stikstof blijven bestaan. Aanmelden kan vanaf 1 februari. Meer hierover leest u op Equivalente maatregelen.

Meer fosfaat bij fosfaattoestand hoog
Er is een nieuwe uitzondering om meer fosfaat te gebruiken. Als de fosfaattoestand van uw grond hoog is, mag u 5 kilogram fosfaat per hectare extra uitrijden. Dit kan alleen als u mest gebruikt die zorgt voor meer organische stof in de grond. U gebruikt in elk geval 20 kilogram fosfaat per hectare van één van deze mestsoorten: strorijke vaste mest van rundvee, strorijke vaste mest van schapen, strorijke vaste mest van geiten, strorijke vaste mest van paarden, dikke fractie van mest van rundvee, champost, gft-compost en groencompost.

Biologische bedrijven mogen 10 kilogram fosfaat per hectare extra uitrijden. Naast de mestsoorten hierboven mogen zij ook strorijke vaste mest van varkens gebruiken. Het perceel dient dan zo kort mogelijk voor het inzaaien of poten van de gewassen bemest te worden. Bedrijven die extra fosfaat hebben gebruikt, moeten uiterlijk 31 december melden op welke percelen zij in dat kalenderjaar extra fosfaat heeft gebruikt. 

Berekening melkveefosfaatoverschot langer bewaren
Als u uw melkveefosfaatoverschot 2014 (MFO 2014) berekent, gebruikt u de gegevens van 2014. Voor de grondgebonden en verantwoorde groei melkveehouderij blijft het MFO 2014 ook na 2019 belangrijk. Daarom is de periode voor het bewaren van de administratie en bewijsstukken van de berekening verlengd. Deze bewaart u 5 kalenderjaren, nadat u bent gestopt met uw bedrijf. Als u in december 2019 gestopt bent met het bedrijf, bewaart u de administratie over het jaar 2014 tot en met 31 december 2024.

Productieplafonds in de wet
De plafonds voor de totale productie van stikstof en fosfaat uit dierlijke mest zijn vanaf 1 januari 2020 in de Meststoffenwet opgenomen. Daarnaast is er een sectorplafond voor varkens, pluimvee en melkvee. Dat betekent dat in de wet staat hoeveel stikstof en fosfaat deze dieren maximaal mogen produceren. Daarbij staat ook wat de gevolgen zijn als Nederland boven dit plafond komt.

Mest op overige grond uitrijden
Vanaf 1 januari 2020 is er een verschil tussen de toegestane hoeveelheid fosfaat op grasland en bouwland op overige grond. Op grasland op overige grond mag u 90 kilogram fosfaat en 170 kilogram stikstof per hectare uitrijden. Op bouwland is dit 60 kilogram fosfaat en 170 kilogram stikstof per hectare.

De oude norm van 80 kilogram per hectare was voor grasland laag en voor bouwland te hoog. Door de aanpassing is de gebruiksnorm voor beide grondsoorten meer passend. De normen sluiten aan bij de fosfaatgebruiksnormen voor landbouwgrond met de fosfaattoestand neutraal. De norm voor stikstof blijft gelijk.

De normen gelden alleen voor mest op overige grond. Grasland op overige grond is bijvoorbeeld grond met hobbydieren. Bij bouwland kunt u denken aan volkstuinen. De hoeveelheden gelden voor dierlijke mest, compost, overige organische mest en herwonnen fosfaat. 

Natuurgrond met pacht- of huurcontract
Voor natuurgrond staat soms in een pacht- of huurcontract (gebruiksovereenkomst) hoeveel mest u maximaal mag gebruiken. U beschrijft dat vanaf nu in kilogram stikstof of fosfaat. Dit hoeft alleen in overeenkomsten die u na 1 januari 2020 afsluit. Had u voor deze datum al een overeenkomst? Dan hoeft u dit alleen aan te passen als u deze verandert of verlengt.

Bron: RVO


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven