Boerentroonrede 2020 door Tineke van den Berg:

“Boeren, ga aan de slag met het goud dat je in handen hebt”

Op 22 januari om 10.45 uur is de tweedaagse Biobeurs in de IJsselhallen in Zwolle van start gegaan. “De beurs opent bewust niet met landelijk beleid maar zet de visie van een boer of boerin centraal,” aldus Edith Lammerts van Bueren, inleider van de troonrede en voorzitter van BioAcademy. Dit jaar werd de Flevolandse biologische boerin Tineke van den Berg onder trompetgeschal verwelkomd om met de bezoekers te delen wat haar drijft, wat ze wil realiseren en waartoe ze de landbouwsector wil inspireren.

Foto: Tineke van den Berg bij het Voorhuys op het erf van haar boerderij. Foto door Dick Boschloo

“Landbouw is voor mij zo interessant omdat het werkt met levende natuur en de mensen voedt,” zo opent Tineke haar rede. Op 18-jarige leeftijd schreef ze in een opstel dat alle mensen samen de wereld heel wat viezer en rommeliger hadden gemaakt en zich moeten inspannen dit weer leefbaarder te maken. Ze dacht aan verbeteringen in de landbouw en in levenspartner Tom Saat vond ze iemand om dit ideaal mee te realiseren. Ze startten klein maar direct in een hechte verbinding met bodemvruchtbaarheid, omringend landschap en de
mensen in de stad.

Bodemleven
“In de eerste plaats gaat het erom de landbouw weer te verbinden met de bodem. Daarnaast gaat het om verbinding met de samenleving.”
Tineke roemt de reusachtige werking van de bodem, waarin een rijk bodemleven alles omzet in waardevolle humus: een onmisbaar aandeel in de oplossing van het klimaatprobleem. “De boer moet dit samenspel verzorgen en zich ook richten op het aanvoeren van stikstof vanuit het eigen bedrijfssysteem. Hierdoor ontstaat geen stikstofcrisis, die alles te maken heeft met de fosfaat- en CO2-crisissen.”

Verbinding met de samenleving
“We kunnen als sector een halt toeroepen aan de crisissen in de landbouw die elkaar, wanneer we niet ingrijpen, zullen blijven opvolgen. De samenhang is evident en de oplossing zit in de grond. Zeker in een samenleving waarin de meeste mensen in hun werk ver van de boerderij af staan, besef ik welke rijkdom de landbouw juist biedt, zowel voor boeren als voor burgers. 'Bent u de boerin?' hoor ik het vaakst van jonge kinderen. Groot ontzag valt mij dan ten deel, plus de mededeling 'Ik wordt later ook boer.'" 

Tineke laat daarom schoolklassen, stagiairs, studenten en vrijwilligers leren over de herkomst van hun voedsel, zodat zij zich hopelijk tot bewuste consumenten ontwikkelen. De Stadsboerderij is flink gegroeid en heeft steeds meer bedrijvigheid omarmd: de boerenmarkt, de imker, de kok, de cateraar, de zorgondernemer, de bakker, de bloementeler, de timmerman, de kunstenaar en sinds kort worden er op een tweede erf zelfs woningen gebouwd. Verbinding met de samenleving maakt de landbouw ook in sociaal opzicht waardevol.

Tineke van den Berg en Tom Saat. Foto door Geertje Schlaman, Biologisch Netwerk

Voorbeeld voor kringlooplandbouw
“We hebben een landbouwsector nodig, waarin niet de euro’s of de regelgeving op de eerste plaats bepalen wat de juiste keuzes zijn, maar de bodemvruchtbaarheid en de kwaliteit van voedsel, landschap en natuur", vindt Tineke. "De biologische sector kan als voorbeeld dienen om kringlooplandbouw als doel te realiseren; voor een landbouwkundig en ecologisch kloppend bedrijf zijn regels geen bedreiging meer. Biolandbouw stimuleert humusopbouw door ruime vruchtwisseling en het gebruik van organische mest, stro en groenbemesters.”

Met het vakmanschap van de bioboer komt het dan met de euro’s ook wel goed, al is er ook in de biosector nog veel te verbeteren. “Ik wens de sector de moed toe om te stoppen met het grootschalige gebruik van meststoffen buiten de biolandbouw, wereldwijd biogrondstoffen aan te slepen en onze vruchtwisseling vol te blijven proppen met cash crops. Daarmee boeren we achteruit en werken we niet echt aan verandering van het landbouwsysteem.”

“Kringlopen zijn aardig, maar een opwaartse spiraal realiseren is veel mooier.” En kringlooplandbouw ziet Tineke vanuit biologische landbouw als een tussenstation. “Met een voortdurende verbetering van bodemvruchtbaarheid, landschap, milieu en natuur kunnen we een opwaartse spiraal creëren, dan wordt elke boerderij een motor voor bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Ik ben ervan overtuigd dat iedere plek, ieder bedrijf, iedere boer, zijn eigen mogelijkheden daarin heeft." Haar biologische collega-boeren moedigt ze aan hun dromen serieus te nemen: "Er is werk aan de winkel en we hebben goud in handen.”

De complete Boerentroonrede is hier na te lezen.

Voor meer informatie: www.bioacademy.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven