Toekomststrategie biologische landbouw: zo ziet de eerste balans eruit

Bijna drie jaar na de start van de toekomststrategie biologische landbouw (Zukunftsstrategie ökologischer Landbau (ZöL) van het Duitse ministerie van Voeding en Landbouw (BMEL) nodigde het ministerie spelers uit de biobranche en vertegenwoordigers uit de politiek en wetenschap uit om een eerste tussenbalans op te maken: hebben de maatregelen van de ZöL de gewenste effecten bereikt? Op welk punt moet er nog het meeste gebeuren? 

'Op weg naar het 20 procent doel: mijlstenen - volgende stappen' luidde de titel van de tweedaagse BMEL-conferentie op 5 en 6 december 2019 in het klooster Eberbach. Dr. Felix Prinz zu Löwenstein, voorzitter van de 'Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft' (BÖLW), ziet bio als pionier voor de gehele levensmiddeleconomie: "Bioboeren en bio-bedrijven zijn pioniers die ontwikkelingspaden voor de gehele landbouw- en levensmiddeleneconomie banen. Het blijft belangrijk om de ZöL samen met deze marktspelers te ontwikkelen, zodat ze succesvol is." Hij riep de Duitse minister van Landbouw op om ook haar ambtscollega's bij dit thema te betrekken: "Het 20 procent doel van het coalitieverdrag is een belangrijk duurzaamheidsdoel van de Bondsregering - omdat het om het geheel gaat. Daarom moet de ZöL een zorg van de complete Bondsregering worden.“

BMEL ziet de ZöL de goede kant opgaan - er is meer vraag nodig
Elisabeth Bünder van het BMEL gaf een overzicht van het reeds bereikte: volgens haar zijn centrale landbouwpolitieke doelen vergevorderd of reeds afgesloten zoals bijvoorbeeld de revisie van de bio-basisverordening van de EU. Waar volgens haar nog werk aan de winkel is, is het vergroten van de vraag. Gezien de momenteel goede aanbodsituatie en de aanhoudende interesse om over te stappen op biologische landbouw komt het er daarom op aan zich meer op de vraag te concentreren, zodat er op de lange termijn een stabiel evenwicht kan ontstaan.

In het vooruitzicht voor 2020 noemde Elisabeth de uitwerking van verschillende rechtshandelingen op EU-niveau en op nationaal niveau, evenals de sterkere verbinding van de ZöL met de andere strategieën van de BMEL en de deelstaten. Alles bij elkaar trok Elisabeth Bünder een positieve tussenbalans. Er moet weliswaar nog aan enkele ZöL-maatregelen gevijld worden, maar alles bij elkaar is de realisering van de ZöL op de goede weg en is er een solide basis geschapen voor de verdere ontwikkeling van de biologische landbouw.

Over de ZöL en BÖLN
In 2017 publiceerde het BMEL de ZöL. De BLE werkt als projectdrager met het 'landelijke programma biologische landbouw en andere vormen van duurzame landbouw' (BÖLN) en de 'Eiweißpflanzenstrategie' (EPS) maatgevend aan de realisatie van de toekomststrategie mee. Veertien van de in totaal vierentwintig maatregelenconcepten worden praktisch gerealiseerd door het BÖLN. In de roadmap van de ZöL staat gepland dat er in 2019 een eerste tussenbalans getrokken wordt en in 2022 een voortgangsrapport gepubliceerd wordt. Het doel, dat er tegen 2030 op twintig procent van het landbouwareaal in Duitsland biologisch geteeld wordt, is in het coalitieverdrag van de huidige Bondsregering verankerd.

Bron: Bio-markt


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven