Vijftien organisaties die strijden voor een betere bodemgezondheid

Een van de belangrijkste middelen om klimaatverandering mee te bestrijden, ligt vlak onder onze voeten: de grond. Helaas wordt de grond van de aarde volgens de Verenigde Naties elke 5 seconden met ongeveer één voetbalveld verwoest. Het thema van World Soil Day van dit jaar, op 5 december 2019, was ‘Stop Soil Erosion, Save Our Future’, waarin de rol die de bodem speelt bij het waarborgen van een gezonde toekomst voor de planeet wordt benadrukt.

Het veiligstellen van koolstof in de bodem is belangrijker dan ooit, nu de gevolgen van de klimaatverandering steeds duidelijker worden. "De kwetsbaarheid van de bodem, de dunne laag van de aarde die de basis vormt van bijna alles wat groeit en bijna alles wat we eten, zet de ‘duurzaamheid’ van de geïndustrialiseerde landbouw op losse schroeven", aldus een rapport van het Milieuprogramma van de VN (UNEP) uit 2019. "Het potentieel voor koolstofvastlegging in de bodem via de landbouw kan een belangrijke rol spelen bij het verminderen van klimaatverandering".

De landbouw is verantwoordelijk voor 25% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, zo staat in het rapport, maar de koolstofvastlegging in de bodem kan dit percentage verminderen en tegelijkertijd de gezondheid van de bodem, de oogst en de nutriëntendichtheid stimuleren.

Ter ere van World Soil Day bespreekt Food Tank 15 organisaties over de hele wereld die de bodem gebruiken om de schadelijke effecten van de klimaatverandering om te buigen, te voorkomen dat de bodem verdwijnt als gevolg van erosie, en het welzijn van de boeren en de verbinding met hun land te verbeteren.

1. 4 Per 1000 Initiative
Het 4 Per 1000 Initiative, dat in 2015 gelanceerd is door de Franse overheid, promoot een innovatief model voor het verminderen van klimaatsverandering door de hoeveelheid organische koolstof in de grond te verminderen. Het doel van het initiatief is om de hoeveelheid organische koolstof in de grond jaarlijks met 0,4%, 4 per 1000, te vergroten, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Meer dan 50 landen, organisaties, en universiteiten hebben zich ingeschreven voor een vrijwillig plan om de hoeveelheid koolstof in de bodem te behouden en te vergroten door duurzamere agrarische systemen en landmanagement te gaan gebruiken.

2. African Forest Landscape Restoration Initiative
Het African Forest Landscape Restoration Initiative (AFR100) is een initiatief in het hele Afrikaanse continent om 100 miljoen hectare ontboste en aangetaste landschappen tegen 2030 te herstellen. AFR100 gebruikt een Forest Landscape Restoration (FLR)-benadering om praktijken in te voeren die het evenwicht van ecologische, sociale en economische voordelen van bossen en bomen herstellen. Door bossen te herstellen, wil AFR100 veerkrachtige Afrikaanse landschappen opbouwen die woestijnvorming tegengaan, de bodemvruchtbaarheid verbeteren en de landbouwproductiviteit en voedselzekerheid verhogen. 28 deelnemende landen hebben zich al verbonden met het initiatief om meer dan 113 miljoen hectare te gaan herstellen.

3. American Farmland Trust
American Farmland Trust zet zich in voor boeren, beschermt landbouwgrond en verandert het landbouwbeleid om boeren te helpen op hun land te blijven. Aangezien klimaatverandering en industriële ontwikkeling een bedreiging vormen voor de gezondheid van de bodem, moedigt AFT de boeren aan om natuurconserverende praktijken toe te passen die hun land en ons milieu zullen redden. "Ongeveer de helft van alle koolstof die sinds het begin van de Industriële Revolutie in onze atmosfeer is vrijgekomen, is afkomstig van de bodem door slechte landbouwpraktijken. We kunnen die koolstof terug in de bodem brengen door slimmere landbouwpraktijken te gaan gebruiken", zei John Piotti, voorzitter van de American Farmland Trust aan Food Tank. En door middel van hun No Farms No Food-campagne, verhogen ze het bewustzijn van het belang van boeren en een gezonde landbouwgrond voor ons voedselsysteem.

4. Antarctica and Sub-Antarctic Permafrost, Soils and Periglacial Environments Group (ANTPAS)
Naarmate de effecten van de klimaatverandering op de Antarctische permafrost sterker worden, blijft de wetenschappelijke kennis over de eigenschappen van Antarctica beperkt of zelfs niet-bestaand. ANTPAS is een samenwerking tussen deskundigengroepen van de International Permafrost Association (IPA), Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), en International Union on Soil Sciences (IUSS) en heeft als doel heeft om een internationale databank te ontwikkelen om de bodems op Antarctica te monitoren en onderzoek te centraliseren. ANTPAS identificeert ook missende delen in het onderzoek naar de Antarctische permafrost en grond, en promoot wetenschappelijke richtlijnen voor verder onderzoek.

5. Biome of Australian Soil Environments
De Biome of Australian Soil Environments (BASE) is het eerste programma om de biodiversiteit van de bodem op continentale schaal in kaart te brengen. In samenwerking met inheemse Australische conservators en landeigenaren hebben onderzoekers monsters genomen van 1500 locaties in Australië en Antarctica, die zich uitstrekken over woestijnen, landbouwgronden, de tropen, de Alpen en de kustgebieden. Door de biologische en functionele diversiteit van de Australische bodem te meten en te modelleren, levert BASE belangrijke gegevens om duurzame resultaten voor de Australische landbouw en het milieu te bereiken.

6. CIAT (International Center for Tropical Agriculture)
CIAT helpt boeren op het zuidelijk halfrond om de productie van gewassen, het inkomen en het beheer van natuurlijke hulpbronnen te verbeteren. Het onderzoek richt zich op het duurzame beheer van tropische bodems en de beleidsvorming om uitdagingen zoals klimaatverandering, aantasting van het milieu en genderongelijkheid het hoofd te bieden. CIAT is ook de maker van de Soil Organic Carbon App, een online tool om het vermogen van de bodem om koolstof op te nemen te meten, en het Latijns-Amerikaanse bodeminformatiesysteem (SISLAC), een open toegankelijke database van bodemprofielen.

7. Global Soil Biodiversity Initiative
Het Global Soil Biodiversity Initiative (GSBI) is een centraal forum dat wetenschappers en beleidsmakers samenbrengt om het verlies en het behoud van bodembiodiversiteit aan te pakken. GSBI organiseert een Global Soil Biodiversity Conference, die internationale samenwerking bevordert op een reeks van onderwerpen die de bodemgezondheid betreft, zoals duurzame landbouw en het verminderen van klimaatverandering. GSBI heeft ook de Global Soil Biodiversity Atlas ontwikkeld, een referentie voor beleidsmakers, onderzoekers en het publiek. De Atlas bestrijkt alle aspecten van bodembiodiversiteit, van bodemhabitat tot beleid, educatie en voorlichting.

8. Global Soil Partnership
Het Global Soil Partnership (SAP) is een initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN om duurzaam beheer te bevorderen en het beheer van de bodem over de hele wereld te verbeteren. Naast de erkenning van 5 december als UN World Soil Day, heeft het Global Soil Partnership het Intergovernemental Technical Panel on Soils opgericht en samengewerkt met de FAO om nationale bodeminformatiesystemen op te zetten in zeven Latijns-Amerikaanse landen. Het project heeft als doel om de lokale besluitvorming te versterken en boeren en landhouders te adviseren over het herstel van aangetaste grond en de aanpak van milieuproblemen.

9. Kiss the Ground
Kiss the Ground is een in 2013 opgerichte non-profit organisatie die een verhaal van hoop wil delen over het klimaat dat dankzij de bodem wordt opgebouwd. Kiss the Ground streeft ernaar om tegen 2050 het koolstofgehalte en de biodiversiteit in de bodem te verhogen op 500 miljoen hectare land. Door middel van video's, presentaties en educatief materiaal hoopt Kiss the Ground een beter begrip te krijgen van de rol die de bodem speelt in het voedselsysteem. De organisatie financiert ook trainingsprogramma's voor boeren om de overgang naar regeneratieve praktijken te bevorderen.

10. The Land Institute
Het Land Institute zet zich in voor het versnellen van oplossingen voor de polycultuur en bevordert het verbouwen van voedsel in combinatie met de natuur. Polycultuur is de landbouwpraktijk waarbij meerdere gewassen in dezelfde ruimte worden geteeld, waardoor de biodiversiteit wordt bevorderd door natuurlijke ecosystemen na te bootsen. Het doel van het Land Institute is om de focus op ‘korte periodes die een grote oogst opleveren’ te veranderen om bodemerosie en -afbraak, die hieruit kan voortvloeien, te voorkomen.

11. Rodale Institute
Het Rodale Instituut, opgericht in 1947, doet onderzoek naar de voordelen van natuurlijke, biologische landbouwpraktijken. Tegenwoordig richt het instituut zich met name op compost, bodemgezondheid, onkruid- en ongediertebestrijding, veehouderij, biologische certificering, afvalwaterzuivering en klimaatverandering. "Als je je concentreert op de bodem en al je middelen en energie richt op het opbouwen van de bodem, het laten rusten, het water geven, het terugwinnen van de bodem, het resultaat; de bodem produceert gezond voedsel, maar het is meer dan dat: Het zorgt voor gezonde mensen," zei de Chief Growth Officer van het Rodale Institute, Jeff Tkach aan Food Tank op de podcast Food Talk met Dani Nierenberg. "Het is niet onze taak als boer om gezond voedsel te produceren, maar om gezonde mensen te produceren.

12. Save Our Soils
De Save Our Soils-campagne is geïnitieerd door de Nederlandse organisatie Nature & More om consumenten bewust te maken van het belang van de bodem voor de gezondheid, voedselzekerheid en het klimaat. Door de urgentie van het probleem van bodemaantasting aan de orde te stellen, stimuleert de campagne consumenten om biologisch voedsel te eten en te kopen en biologisch te tuinieren. Save Our Soils is ook lid van het Global Soil Partnership van de FAO.

13. Soil Association
De Soil Association, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, identificeert al meer dan 50 jaar verbanden tussen landbouwpraktijken en de gezondheid van mensen, planten, dieren en ecosystemen. Vandaag de dag werkt de organisatie nauw samen met gemeenschappen om vertrouwen in biologische landbouwmethoden en het voedsel dat zij produceren op te bouwen.

14. Soils, Food and Healthy Communities (SFHC)
Soils, Food and Healthy Communities (SFHC) is een participatieve, door boeren geleide organisatie in Malawi die gebruik maakt van lokale inheemse kennis en agro-ecologische methoden om de voedselzekerheid en voeding te verbeteren. Door middel van een boer-tot-boer aanpak, met meer dan 6.000 boeren in 200 dorpen, promoot SFHC agro-ecologische landbouwmethoden en het gebruik van lokale gewassen om de bodemvruchtbaarheid en oogst te vergroten.

15. Terraton Initiative
Het Terraton Initiative, dat is opgezet door Indigo Agriculture, is gericht op één specifiek doel: het verwijderen van 1 biljoen ton koolstof uit de atmosfeer van de aarde en het verminderen van de CO2-uitstoot in de atmosfeer tot het niveau van voor de Industriële Revolutie. Om dit doel te bereiken, wil het initiatief "het ongelooflijke potentieel van de bodem gebruiken om een biljoen ton atmosferische koolstof te absorberen", vertelde David Perry, de directeur van Indigo Ag, aan Food Tank. Het initiatief stimuleert boeren om regeneratieve landbouwmethoden te gebruiken, die planten helpen om koolstof op te slaan in de grond, de bodem revitaliseren en zuurstof genereren, in plaats van koolstof vrijlaten in de atmosfeer.

Bron: Food Tank (Danielle Nierenberg/Jared Kaufman)

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven