"100% biologische landbouw zorgt voor toename in uitstoot"

Volgens een nieuwe studie zou een overstap naar een 100% biologische voedselproductie in Engeland en Wales een toename van de uitstoot van broeikasgassen betekenen. Hoewel volledig overstappen op biologisch voor minder uitstoot zou zorgen dan de conventionele landbouw, zeggen onderzoekers dat het de voedselproductie zou beperken.

Als gevolg hiervan zou er meer geïmporteerd moeten worden, wat als gevolg zou hebben dat tot vijf keer meer land moet worden gebruikt in het buitenland. De algehele uitstoot zou hierdoor met 21% stijgen in vergelijking met de conventionele aanpak.

De schatting is dat de landbouw verantwoordelijk is voor ongeveer 9% van de algehele uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van kunstmest, maar ook door de uitstoot van methaan van dieren en door veranderingen in de bodemomstandigheden.

Het doel van deze nieuwe studie was om te onderzoeken wat voor impact het op de uitstoot van broeikasgassen zou hebben als Engeland en Wales volledig zouden overstappen op biologisch. Een dergelijke stap zou volgens onderzoekers zorgen voor een daling in de uitstoot van 20% bij gewassen en ongeveer 4% bij vee.

De studie voorspelt echter ook een flinke daling in de voedselproductie, van ongeveer 40% in vergelijking met de conventionele landbouw. De wetenschappers die betrokken waren bij het onderzoek zeggen dat de afname komt door kleinere oogsten en de introductie van gewassen die stikstof vastleggen in gewasrotaties, waardoor de hoeveelheid land die beschikbaar is voor de productie vermindert.

De oogst van gewassen als tarwe en gerst zou dus flink lager worden. In de veehouderij zouden de aantallen schapen en slachtvee toenemen, maar de hoeveelheid vlees zou afnemen door het lagere gewicht van de karkassen en de langere tijd die het duurt voordat vee geslacht kan worden onder biologisch beheer.

Om aan de vraag naar voeding te voldoen, zegt de studie dat het tekort moet worden aangevuld met importproducten. De onderzoekers nemen aan dat een deel van deze import moet komen van aangepast landgebruik in het buitenland. Door de flink lagere productiviteit in andere landen, is hiervoor vijf keer meer land nodig dan dat op dit moment hiervoor gebruikt wordt in Engeland en Wales.

Het omzetten van grasland voor gebruik in de landbouw vermindert ook de hoeveelheid koolstof die in de bodem wordt opgeslagen. In het beste geval, met de minste hoeveelheid landverandering, zijn de totale emissies vergelijkbaar met die van de conventionele landbouw. Als echter slechts de helft van het land wordt overgezet van grasland, zou de algehele uitstoot van de voedselproductie in het VK met 21% stijgen.

"We schatten dat, als we alleen nog de biologische teelt zouden gebruiken zonder veranderingen door te voeren in ons dieet, dat we bijna zes miljoen hectare land extra nodig hebben,” zei een van de auteurs, Philip Jones, van de University of Reading.

"Veel hiervan zou uit Europa moeten komen. Dit heeft ook weer invloed op het milieu, en voegt wellicht onnodige transportafstanden en broeikasemissies aan onze voedselsystemen toe."

De auteurs erkennen dat er ook duidelijke voordelen zouden zijn onder een volledig biologisch beleid, zoals schonere lucht, schoner water en een verbeterde biodiversiteit. Maar tegenstanders van de studie richten zich op het feit dat de studie aanneemt dat het voedselpatroon van mensen niet zal veranderen.

"De veronderstellingen achter de conclusie van de studie dat er een toename van de uitstoot van broeikasgassen zal zijn onder biologisch beleid zijn fundamenteel gebrekkig", zo zegt  Rob Percival van de Soil Association.

"De studie gaat ervan uit dat het dieet van mensen niet verandert, wat duidelijk onhoudbaar is gezien de wereldwijde crisis in de voedingsgezondheid. Daarnaast gaan ze er ook vanuit dat we ons land zullen gebruiken voor de overproductie van de verkeerde dingen: veevoer, grondstoffen en biobrandstoffen.”

De onderzoekers die betrokken waren bij dit onderzoek reageerden op deze kritiek door te zeggen dat dat niet het doel was van dit specifieke onderzoek.

"De aanname over het dieet is essentieel: de huidige biologische consumenten zijn een zelfgekozen groep en niet representatief voor het gehele land,” zei medeauteur Dr Adrian Williams van Cranfield University.

"Dit onderzoek was gericht op het begrijpen van de grenzen aan productie. De studie was gebaseerd op rigoureuze modellen die hun oorsprong hebben in het vaststellen van de biofysische limieten van de gewasproductie zonder de productie van stikstof.”

Het onderzoek is gepubliceerd in het blad Nature Communications.

Bron: BBCNews (Matt McGrath)


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven