Beleidsagenda voor 2020

Klimaatakkoord bepaalt kabinetsbeleid voor de land- en tuinbouw

Tholen - “Schone lucht en nieuwe vormen van energie kunnen hand in hand gaan met duurzame landbouw, schone mobiliteit en kansen voor een innovatief bedrijfsleven.” Dat was de eerste en de laatste keer dat de koning direct het woord 'landbouw' noemde in zijn troonrede. Toch wordt hiermee de kern van de boodschap duidelijk. Het klimaatakkoord is van grote invloed op de beleidsplannen van het kabinet met betrekking tot de land- en tuinbouw.

Kringlooplandbouw
Met 1,4 miljard te besteden wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het komende parlementaire jaar gaan inzetten op het verduurzamen van de landbouw. Vooral het overschakelen naar kringlooplandbouw krijgt prioriteit: Zuiniger omgaan met de bodem, grondstoffen hergebruiken en minder uitstoot van schadelijke gassen.
In verband met deze kringloopland wil het ministerie de band tussen teler en consument verbeteren. Dit moet worden bereikt door middel van eerlijke prijzen en een korte voedselketen. streekproducten zullen dus worden gepromoot en daarvoor zal wet- en regelgeving op de schop gaan. Door deze banden aan te halen moet de consument meer waardering krijgen voor het werk van de telers en voedselverspilling tegengaan.

Mededingingswet
In het kader van de kortere voedselketen en eerlijke prijzen zal de mededingingswet in 2020 worden aangepast. deze moet oneerlijke handelspraktijken voorkomen en de positie van de teler versterken in hun onderhandelingspositie. Onder andere door:

  • een verbod op niet-tijdig betalen van leveringen
  • een verbod op last-minute afzeggen van een bestelling van bederfelijke producten
  • een verbod op het verplicht meebetalen van boeren aan de marketing van hun producten

Glastuinbouw
Er komen extra middelen ter beschikking om de glastuinbouw duurzamer te maken. Het doel is om in 2040 de glastuinbouw klimaatneutraal te maken. De uitvoering loopt via het programma Kas als Energiebron. Voor 'het stimuleren van duurzame plantaardige productie en energiezuinige glastuinbouw' wordt 36,7 miljoen gereserveerd.

Logistiek
Er komt een extra potje met geld voor de infrastructuur. Hoeveel en wanneer dit geld in het fonds wordt gestort is echter nog onduidelijk. TLN is in ieder geval blij met deze ‘mooie eerste stap’, het geld is nodig om te zorgen dat Nederland niet vast komt te staan in de toekomst.

De belastingen
De volgende veranderingen komen eraan rond allerhande belastingen. Voor een uitgebreide toelichting van deze plannen klikt u hier. De meeste wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2020.

Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting gaat in de eerste schijf omlaag van 19% naar 16,5%. In de tweede schijf (vanaf € 200.001) blijft het 25%.

Wegenbelasting
Net een diesel- of benzine gekocht voor de zaak? Dan heb je pech. De motorrijtuigenbelasting gaat vanaf 2021 trapsgewijs omhoog. Elektrische busjes worden vrijgesteld van belastingen. Dit kan een stijging betekenen van ongeveer €24 per jaar tussen 2021 en 2024.

Btw
De belangrijkste wijzigingen in de btw zijn van toepassing op het intracommunautair vervoer. Om in aanmerking te komen voor het nultarief is het ondernemers straks verplicht een btw-nummer van hun afnemer te overleggen die moet worden verwerkt op de factuur. Er komen ook nieuwe bewijsregels voor het nultarief. Zo moet een ondernemers straks twee niet-tegenstrijdige verklaringen kunnen overleggen (bijvoorbeeld een vrachtbrief, verzekering, bankafschrift, factuur, ontvangstbewijs). De regels voor ketentransacties met meerdere partijen worden versimpeld om meer duidelijkheid te scheppen.

De Miljoenennota, de Rijksbegroting voor LNV en alle andere posten vindt hier op de website van de Rijksoverheid.

bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Abab


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven