"Adequaat omgaan met schending van voorschriften"

Hoe kijkt de Duitse landbouw- en levensmiddelensector naar de nieuwe EU bio-verordening?

Met de nieuwe bio-verordening van de EU treden begin 2021 ook nieuwe regels in kracht over hoe op te treden in het geval van schending van voorschriften en in het geval van contaminaties. Een standpuntnota beschrijft hoe deze voorschriften geïnterpreteerd zouden moeten worden. 

De standpuntnota komt van de Duitse overkoepelende bio-organisatie BÖLW, het 'Deutsche Bauernverband' en de 'Lebensmittelverband Deutschland'. Anders gezegd: de Duitse landbouw- en levensmiddelensector neemt een gezamenlijke positie in wat betreft de nieuwe regelingen.

De verenigingen benadrukken in een persmededeling de proceskwaliteit van bio-levensmiddelen en de evenredigheid van de maatregelen. De nieuwe bio-verordening schrijft precies voor welke maatregelen een bedrijf moet nemen als er een "vermoeden bestaat dat er niet is voldaan aan de voorschriften van de verordening". Volgens de drie verenigingen zouden deze maatregelen alleen dan genomen moeten worden als de schending van voorschriften het productieproces betreft en daarmee de bio-status van het product in twijfel wordt getrokken. Bij een dergelijk vermoeden moeten autoriteiten en controlerende instanties de betrokken producten blokkeren en een officieel onderzoek in gang zetten. De verenigingen benadrukken dat een dergelijk onderzoek in verhouding zou moeten staan tot de schending die vermoed wordt en dat er rekening gehouden zou moeten worden met de houdbaarheid van de producten. Indien nodig zou men 'op basis van de reeds voorhanden zijnde gegevens voor het aflopen van de houdbaarheidsdatum over de vrijgave moeten beslissen'.

De nieuwe bio-verordening schrijft ook voor dat de bedrijven in alle productiestadia 'evenredige en passende maatregelen' moeten treffen om contaminaties met niet-toegelaten stoffen te vermijden. Hier benadrukt de standpuntnota de evenredigheid van de maatregelen en dat deze tot invloedssfeer van het bedrijf beperkt zijn. Om contaminatierisico's te erkennen, is een systematische aanpak noodzakelijk, vergelijkbaar met het HACCP-concept bij de levensmiddelhygiëne. Volgens de verenigingen zijn het risicocontaminatie-concept en de getroffen voorzorgsmaatregelen deel van de bio-certificering. Het bio-certificaat bevestigt daarom dat een bedrijf beide zaken al op een passende wijze realiseert.

Met hun standpuntnota richten de verenigingen zich indirect tot de Europese Commissie, die momenteel nog aan gedetailleerde bepalingen werkt. Tegelijkertijd wil men ermee aansturen op een zo mogelijk uniforme interpretatie van de nieuwe regels in Duitsland. Want hier beslissen de deelstaatautoriteiten afzonderlijk hoe ze de nieuwe EU-regels vanaf 2021 interpreteren en toepassen.

Bron: https://bio-markt.info/kurzmeldungen/neues-bio-recht-mit-verstoessen-angemessen-umgehen.html 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven