Bionext reageert positief op Realisatieplan Visie Ministerie van LNV

Vandaag wordt het Realisatieplan Visie LNV van Minister Schouten in de kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besproken. De biologische sector heeft vanuit haar koploperspositie in de kringlooplandbouw actief bijgedragen aan het Realisatieplan Visie LNV. Aanvullend hebben we onze eigen ambitieagenda naar buiten gebracht. Belangrijk uitgangspunt hierin is de invoering van een ‘Bio-check’ voor nieuwe wetgeving en beleid voor de landbouw, waarbij de overheid bij nieuwe wetgeving zelf nagaat of deze strijdig is met de Europese productieregels voor biologische landbouw. Zo kan worden voorkomen dat nieuwe wetgeving de biologische landbouw belemmert. 

Investeer in de koploperspositie kringlooplandbouw 
Bionext staat positief tegenover het Realisatieplan Visie LNV, waarin de minister de transitie samen met de landbouwsector wil gaan vormgeven. Geen eenvoudige opgave, omdat de Nederlandse landbouw koploper is in kostenefficiëntie die weinig rekening houdt met alles wat kringlooplandbouw lief is. De minister wil dat de hele Nederlandse voedselketen uitgroeit tot koploper in kringlooplandbouw. Om deze doelstelling te realiseren zullen juist de koplopers ondersteund moeten worden. Andere deelsectoren en ketens kunnen op die manier profiteren van door hen ontwikkelde innovaties en oplossingen. Drie concrete voorstellen die wij het ministerie hebben voorgelegd zijn:

1. Vervolg Groene Veredeling
Er is behoefte aan een nieuw 10-jarig programma voor klassieke veredeling als opvolging van het aflopende programma ‘Groene Veredeling’ voor de biologische en gangbare landbouw. Dit programma zal zich richten op robuuste planten in robuuste teeltsystemen. Mechanisch onkruid wieden en andere teeltsystemen vragen om andere rassen.

2. Bouw bedrijfsnetwerken: bewust kennis delen
Bionext pleit voor het stimuleren van bedrijfsnetwerken waarin telers met elkaar en onafhankelijke, deskundige adviseurs en praktijkonderzoekers in gesprek gaan om innovaties rondom biodiversiteit op het bedrijf te bespreken. De biologische keten zit vol sterke en ervaren pioniers op het gebied van kringlooplandbouw die ook op dit punt zich nog verder willen ontwikkelen. Biodiversiteit zal in de toekomst integraal onderdeel moeten worden van de bedrijfsvoering.

3. Ketenregisseurs in verbonden ketens
Het Europese biologisch keurmerk realiseert al tientallen jaren meerwaarde voor boer, handel, retail én maatschappij. Een eerlijke prijs, die recht doet aan de kosten voor de inspanningen die elke schakel levert en goede communicatie van boer tot burger staan hierbij voorop. Voor een robuuste verandering moet dit in deze keten tot en met de retail geborgd worden, zodat de boer en andere ketenpartners hier zekerheid over krijgen. Goede teeltplanningen, langjarige afnameafspraken, eerlijke prijsafspraken en gezamenlijke communicatie bieden zekerheid om extra inspanningen te doen op de genoemde thema’s. Een onafhankelijke ketenregisseur kan dit proces faciliteren.

Daarnaast zijn er ketens met specifieke ketenproblemen, waar de markt zelf geen antwoord op heeft. Bionext heeft per sector een analyse gemaakt van de voornaamste problemen die groei van betreffende sector belemmeren. Bionext pleit voor het aanstellen van biologische keten-regisseurs die het omschakelen naar biologisch in kansrijke markten stimuleren en verbinden met de vraagkant en deze voorzien van relevante informatie.

Lees de volledige ambitieagenda, waarin vijf thema’s uiteengezet zijn die de Nederlandse landbouw helpen in de transitie naar kringlooplandbouw, 1. Kringloopsluiting, 2.Systemen die samenwerken met de natuur, 3. Herstellen en bevorderen biodiversiteit, 4. Duurzaam bodembeheer & bemesting en 5. Eerlijke prijsvorming in verbonden ketens. 

Bron: Bionext


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven