Open brief aan Schouten: "Weidegangvergunning onwerkbaar"

Deelnemers aan het Convenant Weidegang hebben een open brief aan landbouwminister Carola Schouten verstuurd. Hierin waarschuwen zij dat een vergunningsplicht voor individuele beweiding en bemesting onwerkbaar is. Ook vinden zij dat beweiden en bemesten wezenlijk en onlosmakelijk verbonden zijn met een melkveehouderijbedrijf. Dit zou sowieso vrijgesteld moeten zijn van de regeldruk, die een vergunningsplicht nu eenmaal met zich mee brengt.  Een vergunningsplicht werpt drempels op voor beweiden terwijl die drempels juist weggenomen zouden moeten worden.

Geachte mevrouw Schouten,

Wij, een brede groep organisaties die weidegang een warm hart toedraagt, waren verrast over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In het bijzonder over het besluit dat het weiden van vee en het bemesten van grond niet ‘vergunningvrij‘ mocht worden gemaakt, omdat volgens de bestuursrechter niet vooraf uitgesloten is dat dit effect heeft op natuurgebieden in de omgeving.

Koeien in de wei is een kenmerk van het Nederlandse landschap. Weidegang levert bovendien een positieve bijdrage aan de reductie van ammoniakemissie en weidevogelbeheer (en daarmee biodiversiteit). Als deelnemers aan het Convenant Weidegang zetten wij ons al lange tijd in voor de koe in de wei. Een jarenlange afname is door de sector omgebogen tot een toename van het percentage bedrijven dat koeien in de wei laat grazen. De uitspraak van de Raad van State zou ertoe kunnen leiden dat boeren noodgedwongen meer koeien op stal houden.

We waarschuwen dat een vergunningsplicht voor individuele beweiding en bemesting onwerkbaar is. Immers, hoe kan en moet een veehouder aan zo’n verplichting voldoen? Wij kunnen ons daar niets bij voorstellen. Belangrijker nog: wij vinden dat beweiden en bemesten wezenlijk en onlosmakelijk verbonden is met een melkveehouderijbedrijf. Dit zou sowieso vrijgesteld moeten zijn van de regeldruk die een vergunningplicht nu eenmaal met zich mee brengt.  Een vergunningplicht werpt drempels op voor beweiden terwijl we nu juist die drempels willen wegnemen.

Om dit nader toe te lichten benadrukken wij dat onze inzet voor meer weidegang vruchten heeft afgeworpen. In 2015 waren er voor het eerst meer melkveebedrijven met koeien in de wei dan in het jaar daarvoor. Intussen is bereikt dat 82% van de Nederlandse melkveebedrijven weidegang toepast. Dit dankzij honderden melkveehouders die opnieuw zijn gestart met weiden na een periode van opstallen van hun koeien. Daarmee is al in 2018 de doelstelling van het Convenant Weidegang – minimaal  81,2% weidende bedrijven – behaald. De zuivelsector komt daarmee ook tegemoet aan de wens van het kabinet en ook de samenleving. We zijn er trots op dat te hebben bereikt. Daar willen we graag aan vast houden en als het kan nog betere resultaten bereiken. Een vergunningplicht voor weiden staat dat in de weg.

Convenant Weidegang
De ondertekenaars van deze brief zijn allemaal partner in het Convenant Weidegang. Het Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) om de zuivelketen verder te verduurzamen. LTO en NZO sloten het convenant in 2012 om de afname van weidegang een halt toe te roepen en om veehouders te stimuleren hun koeien te laten weiden. Overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties hebben het convenant ondertekend. Met het ondertekenen van het convenant hebben deze partijen onderschreven dat ze zich inzetten voor koeien in de wei. Enkele voorbeelden van activiteiten:

  • Weidepremie: alle melkveehouders met koeien in de wei krijgen een premie;
  • Weidezuivel: de vraag naar weidemelk en weidekaas vanuit de retail is sterk toegenomen, in het versschap is inmiddels bijna alleen maar weidemelk te vinden;
  • Nieuwe Weiders: bij het omschakelen naar het weiden van koeien worden melkveehouders persoonlijk begeleid door weidecoaches.
  • Onderzoek en onderwijs: via projecten als Amazing Grazing en Wei&Maatschappij en via het lectoraat grasland en beweiding wordt veel geïnvesteerd in toepassingen van nieuwe wetenschappelijke kennis en oplossingen in de praktijk en de overdracht daarvan aan studenten – de melkveehouders van de toekomst.

Tenslotte, benadrukken we graag nogmaals dat we ook met het ondertekenen van het Convenant Weidegang hebben toegezegd om zich in te zetten voor koeien in de wei. Deze inzet is al succesvol gebleken. Omdat het behouden van weidegang geen vanzelfsprekendheid is, blijven wij ons hier voor inzetten. Het kan en mag niet zo zijn dat door rechterlijke uitspraken het weiden van vee, zoals we dat kennen als een wezenlijk en onlosmakelijk deel van een veehouderijbedrijf, wordt bemoeilijkt. Koeien in de wei horen bij een mooi en duurzaam Nederland. Een vergunningplicht staat daar haaks op.

Met vriendelijke groeten,

Accon AVM

Aeres MBO

Aeres Hogeschool Dronten

Agrifirm

Alfa Accountants en Adviseurs

Ausnutria B.V. 

Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv

Boerennatuur.nl

CAVV Zuid-Oost Salland u.a.

C.L.V. DE SAMENWERKING u.a.

CONO Kaasmakers

Deltamilk/De Graafstroom

De Heus Voeders BV

DOC Kaas

CRV

Farmel Dairy BV

Flynth adviseurs en accountants

ForFarmers

FransenGerrits en Victoria Mengvoeders

FrieslandCampina

Gebrs. Fuite Veevoeders

Gunnewick Mengvoeders BV

HAS Hogeschool

Hochwald Foods Nederland B.V.

Hogeschool van Hall Larenstein

Kaasmakerij Henri Willig B.V.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

Lely

LTO Nederland

NAJK

P. Bos veevoeders

PPP-Agro Advies

Rabobank

Royal Bel Leerdammer bv

Rouveen Kaasspecialiteiten

Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu

Vreugdenhil Dairy Foods

Bron: LTO


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.