Verklaring Statement Control Union Certifications B.V.

Control Union Certifications (CUC) heeft de status van Control Union Turkey als belangrijk kantoor voor internationale biologische certificeringsprogramma's ingetrokken. De vrijwillige opschorting, die sinds 17 april 2019 van kracht is, is onderdeel van de rigoureuze maatregelen die CUC heeft genomen in reactie op de zorgen die het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) en de Europese Commissie (EC) geuit hebben over de kwaliteit van de certificeringen in de biologische sector.

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft een kennisgeving van opschorting gepubliceerd over CU Turkey’s NOP-certificering. Het is duidelijk voor CUC dat de zorgen van de USDA alleen gericht zijn op de biologische certificeringsactiviteiten van hun kantoor in Turkije. CUC is tot een vergelijkbare conclusie gekomen tijdens zijn interne audit, en heeft geconcludeerd dat het kantoor in Turkije te weinig expertise heeft om het biologische certificeringsproces in goede banen te leiden. Hierdoor was het niet in staat om de snelle groei die het onlangs heeft doorgemaakt bij te benen. De beslissing van CUC om de status van Control Union Turkey als belangrijk kantoor in te trekken, heeft betrekking op alle biologische projecten die beheerd zijn door CU Turkey. Andere programma's die beheerd zijn door CU Turkey worden niet beïnvloedt door deze beslissing.

De beslissing is onderdeel van een reeks daadkrachtige maatregelingen die met onmiddellijke ingang zijn ingevoerd, en die als doel hebben om het kennisbestand van biologische standaards en de kwaliteit van audits en klantenservice bij Control Union Turkey structureel te verbeteren. De maatregelen bestaan uit:

• Uitgebreide training van het personeel, zowel intern als online.
• Strengere eisen bij het controleren van interne procedures.
• Inventariseren van de voorraad bij alle gecertificeerde klanten in kritieke landen.

Om de continuïteit van bedrijfsactiviteiten en een betrouwbaar certificeringsproces aan klanten in de getroffen landen te kunnen garanderen, zullen alle certificeringsbeslissingen voor USDA NOP en EU Organic in de genoemde landen worden uitgevoerd door andere kantoren van CU, of door andere erkende certificeringsinstanties waarmee CUC in contact staat. Bedrijven die direct getroffen zijn door deze beslissing zijn hierover geïnformeerd.

Alleen wanneer Control Union Turkey zijn capaciteit om projecten te kunnen leiden volgens biologische reglementen voldoende heeft bewezen, zal CUC vragen om de schorsing van zijn Turkse kantoor op te heffen. CUC heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de beslissing van USDA NOP. In plaats hiervan werkt het actief samen met instanties die een NOP-certificering van CUC Turkey hebben ontvangen, om deze te informeren over hoe ze van certificeringsinstantie kunnen wisselen zonder dat ze direct getroffen worden door de opschorting. Onlangs heeft CUC zijn aanvraag voor erkenning door de Europese Commissie als controle-instantie voor EU Organic in landen als Turkije, de Russische Federatie, Kazachstan en Moldavië opnieuw ingediend.

CUC waardeert het wetgevende toezicht van zowel de USDA en het EC om de betrouwbaarheid van de biologische certificering te waarborgen. We zijn vastbesloten om bij te dragen aan het vertrouwen dat essentieel is voor de groei van de biologische gemeenschap en we zullen transparant blijven communiceren over de invoering van onze maatregelen en onze vooruitgang.

Bron: Control Union Certifications B.V. 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven