Voeding vormt probleem bij de biologische certificering van insectenkwekerijen

Het kweken van insecten wordt steeds populairder, maar hoe zit het met de biologische certificering van deze bedrijven? Er zijn hiervoor nog geen specifieke regels opgesteld in de EU, maar er is hier al wel een begin mee gemaakt. Maar zijn deze regels wel realistisch?

Hoewel bedrijven die insecten kweken in sommige landen buiten de EU (zoals de VS, Canada of Zwitserland) al wel in aanmerking komen voor biologische certificering, is dit nog niet het geval in de EU, omdat biologische standaards voor de producten nog ontbreken. De Europese Commissie wil echter specifieke regels opzetten voor het kweken van insecten voor menselijke consumptie en/of veevoeder. De EC heeft daarom onlangs een eerste versie voor een dergelijke regelgeving gepubliceerd, in de nasleep van het nieuwe juridische kader van de EU voor de biologische productie (zoals reglement 2018/848).

Bepalingen niet allemaal passend
Het International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF) is blij met de nieuwste ontwikkelingen van het EC wat betreft de biologische certificering van het kweken van insecten. “De nieuwe bepalingen in de eerste opzet van de nieuwe wetgeving zijn een mijlpaal voor onze sector. We zijn vooral blij met het initiatief om de mogelijkheden om insecten als voedsel aan te bieden uit te breiden. De aanpassingen die onlangs aan het voorstel zijn gedaan, zijn ook belangrijk, omdat ze niet alleen rekening houden met de bijzonderheden van insecten kweken, maar ook met de precieze omstandigheden bij dergelijke bedrijven,” vertelt Antoine Hubert, voorzitter van de IPIFF. Toch is de IPIFF van mening dat niet alle bepalingen helemaal passen bij de specifieke omstandigheden van de sector en de uitzonderlijke levenscyclus van insecten. De IPIFF heeft daarom een document gepubliceerd over de biologische certificering van het kweken van, met hierin enkele aanbevelingen voor de EC.

Biologische voeding kan een probleem zijn
Eén van de dingen die lastig kan zijn voor bedrijven die insecten kweken zijn de regels rondom biologische voeding. Binnen de biologische veehouderij moeten de dieren gevoerd worden moet bijna 100 % biologische voeding, maar is dit realistisch voor het voer (substraat) dat gebruikt wordt bij het kweken van insecten? Deze sector staat bekend om zijn duurzame, circulaire systeem waar bijproducten van agri-voeding (zoals bijproducten van granen, zetmeel en brouwerijen, onverkochte producten van supermarkten en lokale voedselproducenten of bakkerijen) efficiënt omgezet kunnen worden in voeding voor insecten. Anders dan de traditionele dierhouderij, is het kweken van insecten dus afhankelijk van een groot aantal verschillende inputs met variërende kenmerken. “Als onderdeel van onze aanpak gebruiken we voornamelijk lokale middelen voor onze circulaire strategie. We verwachten echter dat onze sector serieuze problemen zal hebben om insectenvoeding te vinden die 100 % gecertificeerd biologisch is,” legt Adriana Casillas uit, vicevoorzitter bij  IPIFF. “In praktische termen zou dit onze mogelijkheden om uit te breiden serieus beperken,” voegt ze toe.

Enkele aanpassingen nodig
IPIFF is ervan overtuigd dat de biologische certificering gebaseerd moet zijn op robuuste maar realistische standaards die niet alleen rekening houden met de omstandigheden op de kwekerijen, maar ook met de biologische behoeften van de dieren. In het document dat ze hebben gepubliceerd, heeft de IPIFF daarom verschillende aanbevelingen gedaan om de ‘algemene’ regels aan te passen aan de specifieke behoeften van insectenkwekerijen. Deze aanbevelingen richten zich voornamelijk op voeding, de bezettingsgraad en het kweken van insecten.

1. Betreffende de voorgestelde regelgeving rondom ‘eigen gekweekte’ of ‘lokaal ingekochte voeding’, punt 1.9.7.1 over ‘Voeding’
IPIFF is het ermee eens dat insectenkwekerijen aangemoedigd moeten worden om te kiezen voor lokaal geproduceerde materialen, zodat de ecologische impact van hun productie verminderd. De IPIFF vindt het echter niet realistisch om te eisen dat een minimaal percentage van de voeding van de agrarische bedrijven moet komen waar de insecten gekweekt worden. De grote meerderheid van de insectenkwekerijen richten zich exclusief op het kweken van insecten, in overeenstemming met de EU-veiligheidsvoorschriften over voeding en veevoeding (bijvoorbeeld (EC) No 142/2011 en regelgeving (EC) No 999/2001).

2. Betreffende de voorgestelde regelgeving rondom insectenkwekerijen, punt 1.9.7.1 ‘Voeding’ 
Kannibalisme is voor sommige diersoorten een natuurlijk gedrag. Het is daarom belangrijk om te erkennen dat dit gedrag niet volledig voorkomen kan worden binnen de insectenkwekerij, hoewel dit in strijd is met theorieën rond dierenwelzijn. Daarom stellen we voor om de referentie naar de ‘voorkoming van kannibalisme’ te schrappen. Daarnaast is het vaststellen van een maximale bezettingsgraad (bijlage II onderdeel II punt 1.6.3) niet relevant bij het kweken van insecten: veel insectensoorten floreren wanneer ze in een zeer dichtbevolkt milieu worden gekweekt. De IPIFF vraagt daarom om af te wijken van de ‘algemene’ regels voor veehouderijen betreffende de bezettingsgraad. De IPIFF is het er echter wel mee eens dat insectenkwekerijen geen materialen zouden mogen gebruiken die schadelijk kunnen zijn voor de insecten. De IPIFF is het daarom eens met het voorstel om materialen te gebruiken die zijn gemaakt van gerecycled papier of eierdozen, als er bewijs is dat bepaalde andere materialen schadelijk zijn voor insecten (bijvoorbeeld schadelijke stoffen bevatten).

3. Betreffende het kweken van insecten – punt 1.3.4.4.4.6
Na diepgaande onderzoeken onder zijn leden, concludeert de IPIFF dat de voorgestelde beperkingen van 0,5 % voor het vernieuwen van het aantal niet-biologische dieren (per kalenderjaar) een uitdaging zal zijn voor kwekers. Als alternatief stelt de IPIFF een drempel van 5 % voor.

Bron: All about Feed 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven