CUC niet meer geaccrediteerd voor bio in Kazachstan, Moldavië, Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten

Op 19 maart 2019 is er een wijziging aangekondigd voor Verordening 1235/2008. Skal meldt daarover het volgende op de eigen website:

De Commissie heeft een onderzoek verricht naar vermoedens van onregelmatigheden ten aanzien van verschillende partijen producten uit Kazachstan, Moldavië, Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten die door Control Union Certifications (CUC) als biologisch waren gecertificeerd. CUC heeft de verschillende verzoeken om inlichtingen van de Commissie niet tijdig en afdoende beantwoord. Daarnaast heeft CUC de traceerbaarheid en de biologische status van die producten niet kunnen aantonen. Bovendien heeft CUC een controlecertificaat afgegeven voor producten die eerder door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat waren gedeclassificeerd tot gangbaar wegens de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen. Daarom heeft de Commissie besloten de erkenning van CUC in te trekken voor alle productcategorieën voor Kazachstan, Moldavië, Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. CUC behoudt haar erkenning voor de overige landen waar zij actief is. Voor Nederland geldt de situatie dat alleen Skal als Controle Autoriteit de erkenning heeft. Skal kan wel inspecties uit besteden aan private controle-instanties. CUC heeft in het verleden veel biologische inspecties uitgevoerd in opdracht van Skal. Skal voert tegenwoordig het merendeel van haar inspecties zelf uit.

Wat betekent dit nu voor Nederlandse importeurs die gebruik maken van de certificering van CUC in Kazachstan, Moldavië, Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten?
CUC verliest haar accreditatie wanneer de aangekondigde wijziging van de Verordening 1235/2008 ingaat. De wijziging wordt van kracht 20 dagen na de publicatie van de verordening. De officiële publicatiedatum is 19 maart 2019, dat betekent dat deze effectief zal zijn vanaf 8 april 2019. Skal zal deze 20 dagen conform wet respecteren. Dat wil zeggen dat CUC tot 8 april voor biologische producten een COI kan afgeven in TRACES. Bedrijven die door CUC gecertificeerd zijn in de landen waar de accreditatie van CUC wordt ingetrokken, zullen daarna gebruik moeten maken van een andere erkende controle-organisatie. Producten met een COI die door CUC is afgegeven uit Kazachstan, Moldavië, Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten met een datum na 7 april 2019, worden niet meer als EU-biologisch geaccepteerd.

Wettelijk kader
De regelgeving rondom biologische import wordt beschreven in Verordening 1235/2008. In bijlage III en IV van Verordening (EG) nr. 1235/2008 worden de controle organisaties genoemd die erkend zijn. Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat een lijst van de controlerende autoriteiten en de controleorganen die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven. Deze controle-instanties kunnen een "Controlecertificaat voor de invoer van biologische producten in de Europese Unie", in het kort een CVI of COI, afgeven in TRACES. TRACES is het elektronische aangifte systeem waar deze certificaten worden afgehandeld.

Op 19 maart 2019 is er een wijziging aangekondigd voor Verordening 1235/2008. Deze voorgenomen wijziging is hier gepubliceerd en gaat in op 8 april 2019. 

Voor meer informatie: www.skal.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven