Arla Foods streeft naar productie van netto klimaatneutrale zuivel

Arla Foods en de 10.300 leden-melkveehouders willen de transitie naar duurzame zuivelproductie te versnellen. De uitstoot van broeikasgassen per kilogram melk moet in de komende 10 jaar met 30% naar beneden worden gebracht. Bovendien werkt Arla Foods aan netto klimaatneutrale zuivel in 2050. Netto klimaatneutraal betekent dat de emissie zoveel mogelijk wordt gereduceerd. De overige uitstoot wordt gecompenseerd door activiteiten die een positieve bijdrage aan het klimaat leveren. Het duurzaamheidsprogramma van Arla heeft betrekking op de hele waardeketen en omvat verschillende strategieën en doelstellingen voor melkveehouderijen, verwerking, transport, verpakking, voedselverspilling, gezonde voeding en goede eetgewoonten. Deze worden in 2019 en daarna ontwikkeld. 

Het overgrote deel van de CO2-uitstoot in de zuivelindustrie is afkomstig van melkveehouderijen. Daarom is het voor melkveehouders belangrijk om te weten wat de klimaatimpact van hun bedrijf is en hoe zij die kunnen verminderen. In de afgelopen jaren zijn meer dan 5.000 klimaatonderzoeken uitgevoerd op melkveehouderijen. Bovendien hebben bijna 700 bijeenkomsten op melkveehouderijen plaatsgevonden om groepen melkveehouders voor te lichten over duurzaamheidsmaatregelen.

Arlagården Plus
Met het in 2018 geïntroduceerde digitale documentatiecentrum Arlagården Plus helpt Arla melkveehouders om continue verbeteringen aan te brengen op hun bedrijf. Elk kwartaal vullen de melkveehouders gedetailleerde informatie in over hun veestapel, melksysteem, voer, weidegang, landgebruik en dierenwelzijn. Eind 2018 registreerden ook bijna alle 62 Nederlandse melkveehouders de data in het systeem. 

Verpakkingen
Arla werkt er ook in Nederland elke dag aan om zuivel nog duurzamer te maken. Een belangrijk speerpunt is het verduurzamen van verpakkingen. Op het gebied van verpakkingen is er in een nieuwe PET-lijn in de fabriek in Nijkerk geïnvesteerd die met 100% recyclebaar plastic werkt, waarvan 50% van hernieuwbare oorsprong. Ook werkt Arla Foods in 2019 aan een vernieuwde Skyr beker en een verbetering van de Melkunie Breaker pouch. Het merk Melkunie lanceert binnenkort het beter-voor-de-koe programma op deze basiszuivellijn. Een uitgebreid programma met aanvullende duurzaamheidseisen op het gebied van dierenwelzijn, natuur en biodiversiteit.

Bron: Arla Foods via FoodHolland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven