Uitspraak Europees Hof van Justitie

Rituele slacht: geen biologisch EU-logo

Vleesproducten van dieren die ritueel geslacht zijn zonder voorafgaande bedwelming, mogen het Europese keurmerk voor biologische landbouw niet dragen. Dit omdat met deze slachtmethode de hoogste normen voor dierenwelzijn niet worden nageleefd, zo heeft het Europees Hof van Justitie bepaald:

Het Hof komt tot de conclusie dat de speciale slachtmethoden die vereist zijn voor religieuze riten, die worden uitgevoerd zonder voorafgaande bedwelming, uit het oogpunt van het waarborgen van een hoog niveau van dierenwelzijn bij het doden, niet gelijkwaardig zijn aan de methode van slachting met voorafgaande bedwelming, die in beginsel wordt opgelegd door het Unierecht.

Het Hof benadrukt ten slotte dat het doel van de Unieregels inzake de biologische etikettering 'het behoud en de rechtvaardiging van het vertrouwen van de consument in de als biologisch aangeduide producten' is, en stelt vast dat het van belang is ervoor te zorgen dat de consument er zeker van kan zijn dat producten die het – door de verwijzende rechter in werkelijkheid bedoelde – biologisch logo van de Europese Unie dragen, daadwerkelijk zijn verkregen met naleving van de hoogste normen, onder meer inzake dierenwelzijn.

Het Hof is bijgevolg van oordeel dat de Unierechtelijke regels niet toestaan dat het logo voor biologische productie van de Europese Unie wordt aangebracht op producten van dieren die ritueel zijn geslacht zonder voorafgaande bedwelming.

In 2012 verzocht de Franse vereniging OABA de Franse
minister van Landbouw en Voedselvoorziening om de vermelding 'biologische landbouw' te verbieden op reclame voor en verpakkingen van 'hallal'-gecertificeerde rundshamburgers van dieren die zonder voorafgaande bedwelming zijn geslacht. De betrokken certificeringsinstelling, Ecocert, heeft het verzoek van OABA impliciet afgewezen en de bevoegde rechter heeft de vordering van OABA niet toegewezen. Die weigering werd door een Franse rechtbank bevestigd, maar in hoger beroep werd advies gevraagd aan het EU-hof. 

Klik hier voor het persbericht over de uitspraak. 


Publicatiedatum:


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven