Wat betekenen de verschillende biologische certificaten en labels aan onze kleding precies?

Biologische landbouw is een aan strikte regels en controles gebonden productiemethode die de milieubalans respecteert. Omdat consumenten zich steeds meer bewust worden van de gezondheids- en milieurisico's van de textielindustrie, richten zij zich steeds meer op biologische textieloplossingen.

De regels omtrent de biologische landbouw zijn ingebed in de Europese wet- en regelgeving rond dit onderwerp. Deze wet- en regelgeving bestaat allereerst uit de “kaderverordening” (EG) van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, aangevuld met de EG-verordening van 5 september 2008 en Verordening (EG) nr. 1235/2008 voor de toepassing en handhaving van deze regels. Dit geheel van Europese regels voor de biologische landbouw is op 1 januari 2009 in werking is getreden. De regels dienen als gemeenschappelijke basis voor de meeste certificaten van overheidsinstanties of particuliere instanties.

Uit een enquête van Agence Bio blijkt dat Franse consumenten na aankoop van duurzame producten die het milieu respecteren ook waarde hechten aan een verantwoord(e) en eerlijk(e) consumptie en/of verbruik ervan. Dankzij de verschillende logo's en de diverse op Europees niveau goedgekeurde certificaten en labels weten deze consumenten het aanbod aan biologische producten steeds beter te vinden. Mede dankzij het feit dat de vraag van consumenten niet alleen meer gaat over biologische voedingsmiddelen, maar ook over andere biologische producten, blijft dit aanbod blijft bovendien groeien. 24% van de deelnemers aan de enquête van Agence Bio heeft zelfs aangegeven in 2018 minstens één product van biologisch textiel (kleding, schoenen, enz.) te hebben gekocht.

Er zijn drie categorieën met verschillende soorten biologisch textiel en biologische kleding te onderscheiden. De eerste categorie bestaat uit textiel en kleding gemaakt van natuurlijke plantaardige vezels als katoen, vlas, hennep en brandnetels. De tweede categorie bestaat uit textiel en kleding gemaakt van natuurlijke dierlijke vezels als wol en zijde en de derde categorie bestaat uit ecologische kunstvezels. Denk dan bijvoorbeeld aan producten gemaakt van bamboe, veren, algen of gerecycled materiaal.

Voorwaarden voor het vervaardigen van een biologisch kledingstuk
Over het algemeen is het bij het vervaardigen van biologisch textiel niet toegestaan om – als onderdeel van de productie van materialen die nodig zijn voor de vervaardiging ervan – synthetische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest te gebruiken. Ook is het verboden om tijdens het productieproces genetisch gemodificeerde organismen en chemische hormonen te gebruiken.

Daarnaast zijn het vooral de fokomstandigheden die er grotendeels voor zorgen dieren gezond blijven (voldoende ruimte in gebouwen, uitlopen in de buitenlucht etc.). Verder moeten biologische productie-eenheden en niet-biologische productie-eenheden op den duur van elkaar worden gescheiden. Op deze manier worden “verontreinigingen” door gewasbeschermingsmiddelen op biologische velden het best vermeden. De Europese en Franse wet- en regelgeving zorgt ervoor dat Europa in het algemeen en Frankrijk in het bijzonder met betrekking tot dit onderwerp erg tolerant is. Hierdoor kunnen velden ook als biologisch worden beschouwd als deze sporen van chemische stoffen bevatten. Verwerkte producten mogen daarentegen enkel additieven en een gelimiteerd aantal technologische hulpstoffen bevatten.

En even voor alle duidelijkheid: alleen producten die voor minstens 95% uit gecertificeerde biologische landbouwingrediënten bestaan, mogen verkocht worden als ‘biologisch product’ of ‘bio-product’. Ligt het percentage lager dan 95%, dan mogen de termen ‘biologisch’ of ‘bio’ alleen in de lijst met ingrediënten worden vermeld.

Overheidscertificaten en -labels aan biologisch textiel

Op internationaal niveau

De Groupe Ecocert, een controle- en certificeringsorgaan, biedt verschillende certificeringen voor biologisch textiel.

Ten eerste is er op internationaal niveau de Global Organic Textile Standard (‘GOTS’). De ‘GOTS’ is een standaard met een sleutelcertificaat voor uit biologische vezels vervaardigd textiel.

De belangrijkste eisen van de ‘GOTS’ ten aanzien van de productie van biologische vezels zijn: een certificering van biologische vezels op basis van nationale of internationale normen als die van het EEC 834/2007- of het USDA NOP-certificaat. Een textielproduct met het biologische GOTS-certificaat moet voor ten minste 95% uit gecertificeerde biologische vezels bestaan en een product met het certificaat ‘biologische vezels’ moet voor ten minste 70% uit gecertificeerde biologische vezels bestaan. Andere eisen die de ‘GOTS’ stelt, hebben betrekking op de verschillende productiefasen, de verwerking van biologische materialen en op sociale aspecten als de arbeidsomstandigheden van de producenten. Bij laatstgenoemde gaat om het respecteren van de fundamentele normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Ten tweede garandeert het ‘Organic Content Standard’-certificaat de traceerbaarheid en integriteit van grondstoffen. Producten met een dergelijk certificaat bestaan voor minimaal 95% uit biologische grondstoffen, producten met een ander certificaat bestaan voor minimaal 5% uit biologisch materiaal gemengd met andere materialen.

Ten derde richt het ‘Textiles Ecologiques & Recyclés’ (‘ERTS’)-certificaat zich op producten gemaakt van ten minste 70% natuurlijke vezels, recyclebare of gerecycleerde materialen. Verder stelt dit certificaat het hebben en hanteren van een milieubeleid, het controleren van kleurstoffen, textielmiddelen, het controleren op gevaarlijke stoffen en het ontwikkelen van milieuvriendelijke productieprocessen verplicht.

Met hulp van het Ecocert-orgaan kan een certificeringsproces worden opgestart, dat ervoor zorgt dat producten voldoen aan de eisen van één of meerdere van de hierboven genoemde certificaten

Op Europees niveau

Het ‘Label AB’ komt van het Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening. Het gebruik van dit label is niet verplicht. Het ‘Label Bio’ van de Europese Unie met daarop sterren die een blaadje vormen is wél verplicht, om precies te zijn voor voorverpakte producten. Deze twee labels – die vaak naast elkaar op een verpakking worden geprint – geven allebei aan dat het product in die verpakking in ieder geval aan de volgende belangrijke eis voldoet: het bestaat voor minimaal 95% uit op biologische wijze geproduceerde ingrediënten of materialen.

Grote diversiteit aan onafhankelijke, particuliere labels
Er zijn ook veel particuliere organisaties die biologische producten certificeren. Er bestaan verschillende onafhankelijke labels met meerdere doelstellingen, maar allemaal richten ze zich in ieder geval op de samenstelling van een biologisch product, de traceerbaarheid, de werkomstandigheden van de producenten, etc.

Het label Bio Cohérence – dat naleving van een statuut voorschrijft – hanteert, net als partnerlabel Label Bio, ambitieuzere regels dan die van de Europese wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt voor de Demeter-organisatie, dat ook een eigen statuut heeft ontwikkeld. Omdat elke organisatie vrij is om een eigen statuut te ontwikkelen, waarin deze de eigen waarden kan promoten en eigen logo’s en grafieken kan maken met behulp waarvan producten die aan de gestelde eisen voldoen gepromoot kunnen worden, zijn er heel veel labels.

Behalve voor het controleren van de organisaties die producten certificeren, is het Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), een dienst van het Franse ministerie van Economie en Financiën verantwoordelijk voor het houden toezicht op de naleving van de regels en voor het voorkomen van fraude.

Ten slotte is er zowel een internationale textielcertificering in de vorm van bijvoorbeeld de ‘GOTS’, die wordt aangevuld met een Europese wet- en regelgeving voor biologische producten als een veelheid aan basisregels van een dertigtal certificerende organisaties met elk hun eigen aanvullende regels.

Bron:  www.linfodurable.fr

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven