Ervenscan helpt biologische boeren bij meer biodiversiteit

Bij twintig (aspirant) biologische boeren in Overijssel heeft een ecoloog het afgelopen jaar een ervenscan uitgevoerd. Daarbij is in beeld is gebracht welke maatregelen genomen kunnen worden om de biodiversiteit van de erven te bevorderen. Speciale aandacht is hierbij uitgegaan naar soorten die vanuit provinciaal beleid extra aandacht verdienen zoals o.a. de Patrijs, Geelgors, Grauwe vliegenvanger en Kerkuil.

Deze soorten hebben het moeilijk in het boerenland en nemen in aantal af, waaronder veel van hen die gebonden zijn aan erven. Eén van de oorzaken is dat de erven de afgelopen decennia steeds grootschaliger en “netter” zijn geworden. Geschikte broed- en voortplantingslocaties ontbreken daardoor steeds vaker, net
als foerageermogelijkheden.

De ervenscan is in alle gevallen uitgevoerd in het bijzijn van de boer, om zo kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen. In samenspraak met de boer zijn de meest (kosten) effectieve en haalbare maatregelen vastgesteld. In het bijzonder is hierbij gezocht naar ‘quick-wins’: relatief kleinschalige en op korte termijn uit
te voeren maatregelen ter versterking van het leefgebied van de soorten.

Stichting Natuurboer uit de Buurt heeft alle boeren op basis van de adviezen nestkasten ter beschikking gesteld. Ook is per bedrijf een kostenraming gemaakt voor andere maatregelen die genomen kunnen worden. Het is de bedoeling om dit jaar de uitvoering van deze maatregelen ter hand te nemen.

Monitoring
Een andere activiteit van Stichting Natuurboer uit de Buurt is het jaarlijks monitoren van de biodiversiteit op de bedrijven van de aangesloten boeren. Dit gebeurt met hulp van een groep bevlogen vrijwilligers. In 2018 kwam naar voren dat je bij natuurboeren vaak soorten treft die hoge biotoopeisen stellen. Aangetroffen diersoorten waren bijvoorbeeld de bosrietzanger, geelgors en gehakkelde aurelia. Bijzondere plantensoorten waren onder meer veenkreukgras,
gele maskerbloem en slofhak.

Voor meer informatie:

Stichting Natuurboer uit de Buurt
info@natuurboeren.nl 


Publicatiedatum:


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven