1 op de 20 biologische melkveehouders dreigt failliet te gaan

De Natuurweide lanceert de actie Red de Bioboer. Greenpeace Nederland, Milieudefensie en Wakker Dier staan achter dit initiatief.
Biologische melkveehouders dreigen hun bedrijf te moeten sluiten door aangepaste wet- en regelgeving in Nederland, terwijl zij een essentiële bijdrage leveren in de verduurzaming van de landbouw. De Natuurweide, de landelijke vereniging van biologische melkveehouders, laat van zich horen en lanceert de actie Red de Bioboer. Milieudefensie ondersteunt de actie en ook Wakker Dier staat achter dit initiatief. “Biologische boeren zijn hét toonbeeld van de kringlooplandbouw die Schouten graag ziet. Laat hen dan niet gestraft worden door dit ‘shitbeleid’,” aldus Wakker Dier. Ook Greenpeace Nederland ondersteunt het initiatief om de bioboer te redden en pleit voor een omslag binnen de landbouw naar biologisch met minder dieren en meer plantaardig voedsel. De actie informeert het publiek en roept burgers op zich achter de biologische melkveehouderij te scharen. Zo wil de Natuurweide zorgen voor passender wetgeving die bijdraagt aan een systeemverandering in de Nederlandse landbouw en voorkomt dat koplopers in de kringlooplandbouw het onderspit delven. Hier is een brede maatschappelijke steun voor nodig van producent tot consument en van geld tot inzet.

De meerderheid van de Tweede Kamer, inclusief minister Carola Schouten, pleit voor kringlooplandbouw, terwijl passende regelgeving voor de biologische melkveehouderij verder weg lijkt dan ooit. De desastreuze uitwerking van de fosfaatwet maakt dit pijnlijk duidelijk. De Natuurweide wil de meest getroffen bedrijven een steun in de rug geven. Daarnaast is de lobby voor het behoud van het biologische gedachtegoed hard nodig. Dat gedachtegoed is niet gebaat bij regels die zelfs bioboeren dwingen om te intensiveren. De actie staat klaar om geld en inzet op te halen, zodat de steun en lobby gerealiseerd kunnen worden.

Red de Bioboer
De Natuurweide heeft de actie Red de Bioboer gelanceerd. Op de website van Red de Bioboer vertellen een aantal getroffen biologische melkveehouders hun verhaal. Biologisch melkveehouder Hans Nieuwenburg blijft strijdvaardig: “Het kan toch niet zo zijn dat wij biologische boeren, boeren die – als we de overheid moeten geloven – hét voorbeeld zijn voor een duurzame toekomst, opgezadeld worden met regelgeving waardoor wij failliet dreigen te gaan! Regelgeving, die mestoverschot reguleert, terwijl het mesttekort in de biologische sector daardoor alleen maar groter wordt.” De getroffen groep biologische melkveehouders is verhoudingsgewijs heel groot en zal alleen maar toenemen als er geen omslag in beleid plaatsvindt. Op korte termijn kost dit al 1 op de 20 biologische melkveehouders de kop.

Red de Bioboer informeert en betrekt burgers en boeren bij de onterechte situatie. Zij kunnen op hun beurt hun steun betuigen door donateur en/of lid te worden van De Natuurweide. Samen met het publiek wil de biologische melkveehouderij een statement maken richting de overheid. Voor een toekomst met duurzame landbouw is er blijvende systeemverandering nodig. Het is hoog tijd dat de het ministerie van LNV haar verantwoordelijkheid neemt en de wetgeving ten behoeve van de biologische melkveehouderij wijzigt. Willen we de biologische zuivelsector behouden, steun ons dan.

Voor meer informatie:

info@reddebioboer.nl 
www.reddebioboer.nl 


Publicatiedatum:


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven