"Risico decertificering biologisch product ligt bij koper"

Kopers van biologische producten kunnen nog geruime tijd na levering en in ontvangstneming van producten worden geconfronteerd met decertificering door de toezichthoudende instantie. Dat wil zeggen dat de gekochte producten niet langer als biologisch mogen worden verhandeld of verwerkt. Aangezien de waarde van biologische producten een veelvoud is van dezelfde conventionele producten betekent dit voor de koper financiële schade. Het risico van decertificering ligt bij de koper. Het risico kan bij de verkoper worden gelegd, hetzij door middel van commerciële druk, hetzij door dit van tevoren contractueel vast te leggen. 

Levering van biologisch producten gaat in de handel vergezeld van een transactiecertificaat waaruit blijkt dat de producten biologisch zijn. Als dit certificaat achteraf, bijvoorbeeld enkele maanden na levering, wordt ingetrokken, rijst de vraag of de producten ten tijde van levering al dan niet biologisch waren. De verkoper zal betogen dat dit wel het geval was, omdat de producten waren voorzien van een certificaat. Te bepleiten valt echter dat een dergelijk certificaat niet doorslaggevend is. 

Terugwerkende kracht
Als achteraf blijkt dat de producent zich niet heeft gehouden aan de voorgeschreven teeltwisseling of als er verboden bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, dan zijn de producten nimmer biologisch geweest volgens de EU-Verordening. Het certificaat is in zo'n geval ten onrechte afgegeven. De verkoper zal desalniettemin betogen dat hij er alles aan gedaan heeft wat in zijn macht lag, inclusief het verschaffen van een transactiecertificaat en dat hem de decertificering niet valt aan te rekenen. Daarnaast zal hij betogen dat de decertificering geen terugwerkende kracht heeft. 

Arbitrage
In een arbitrageprocedure bij de Netherlands Oils, Fats and Oilseeds Trade Association (Nofota) beslisten arbiters dat ten tijde van levering de verkoper had gedaan wat van hem verwacht mocht worden, dat wil zeggen het verschaffen van een certificaat waaruit de biologische status van het product bleek. De koper bleef zitten met de schade. In de praktijk leiden commerciële belangen er echter dikwijls toe dat de koper alsnog zijn schade vergoed krijgt.

Clausule
Mede gelet op het voornoemde arbitraal vonnis lijkt het voor kopers raadzaam om in de koopovereenkomst een clausule op te nemen waarin het risico van en aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een blokkade of decertificering van producten door Skal of een andere controlerende instantie na levering uitdrukkelijk bij de verkoper wordt gelegd. Daarnaast moet in een dergelijke clausule door de verkoper afstand worden gedaan van de gebruikelijke korte vervaltermijnen uit de standaardcontracten waarbinnen arbitrage aanhangig moet worden gemaakt. Anders kan bij een late decertificering een eventuele schadeclaim van de koper mogelijk niet langer te gelde worden gemaakt via een arbitrageprocedure.

Bron: De Molenaar
Tekst geschreven door Steven Oude Alink, Van Traa advocaten


Publicatiedatum:


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven