LLTB: "schrap verplichte buffer ondiep ploegen"

De LLTB en provincie Limburg willen de erosieverordening laten aanpassen op het punt van ondiep ploegen. Een verzoek hiertoe is ingediend bij het ministerie van LNV.

Hiermee moet het voor boeren in Zuid-Limburg makkelijker worden om ondiep ploegen, onder voorwaarden, toe te passen. De aanpassingen hebben betrekking op het aanleggen van waterbuffers.
Het is momenteel mogelijk om onder strikte voorwaarden ondiep (tot 12 centimeter) te ploegen. Een van deze voorwaarden is dat er een waterberging van 10 kuub per hectare wordt aangelegd bij het perceel waar ondiep wordt geploegd, om water dat afspoelt op te vangen. Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) in 2017 blijkt dat ondiep ploegen niet slechter scoort op afspoeling dan niet-kerende grondbewerking (NKG). De LLTB wil de verplichting tot de aanleg van een buffer daarom schrappen uit de verordening.

Ecoploeg
In het huidige voorschrift voor ondiep ploegen is niet gespecificeerd welk type ploeg moet worden gebruikt en dat wil de LLTB graag zo houden. ‘Ondiep ploegen kan in principe met elke ploeg, zowel een gangbare als een ecoploeg’, vertelt Bert Merx, die namens LLTB-regio Zuid-Limburg bij dit traject is betrokken. ‘Ondiep ploegen tot 12 centimeter is niet iets dat je zomaar doet. Het vraagt echt wel iets van een ondernemer om niet dieper te ploegen dan 12 centimeter, ongeacht of dit met een gangbare ploeg of met een ecoploeg gebeurt.’

NKG leidend
Overigens is het niet zo dat Zuid-Limburgse boeren nu massaal weer de ploeg uit hun loods kunnen gaan halen. ‘NKG is en blijft leidend’, onderstreept LLTB-bestuurslid Jan Veltmans. ‘Agrariërs die ondiep willen ploegen, mogen dit in het voorjaar eenmalig toepassen. Zij zijn verplicht dit te melden. De verdere bodembewerking moet bestaat uit NKG met een bodembedekker.’ LLTB, Waterschap Limburg en de provincie stellen binnen afzienbare tijd een handhavingsprotocol op. Er zullen volgend jaar extra controles op ondiep ploegen plaatsvinden.

Biologisch
Met name voor biologische telers is ondiep ploegen interessant. Als de groenbemester na de winter moet worden ondergewerkt, leidt dit bij hen tot problemen, omdat zij de groenbemester niet chemisch kunnen en willen vernietigen. Door ondiep te ploegen, kunnen zij de groenbemester toch op fatsoenlijke wijze onderwerken.
Het WUR-onderzoek is geïnitieerd door biologische telers die met andere boeren samenwerken in het waardenetwerk ondiep ploegen.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven