Minister van Infrastructuur en Waterstaat gaat in turbosnelheid fileknelpunten aanpakken

Het is goed dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat ervoor kiest een groot deel van de file top-20 aan te pakken. Samen met TLN is Evofenedex vooral blij met het feit dat er wordt geïnvesteerd in de nummers 1 en 2 uit de lijst, de economisch gezien meest schadelijke knelpunten op de A4 en A15. Files op deze punten zorgde alleen al in 2017 voor een schade van 40 miljoen door stilstaande en omrijdende vrachtauto’s.

“Goed dat de minister de filekosten voor het vrachtverkeer ook zwaar meeweegt bij het vaststellen van de knelpunten in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse”, aldus Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van onze vereniging. TLN-voorzitter Arthur van Dijk prijst de minister voor haar tempo. “Wij zijn blij dat de minister serieus werk maakt van de aanpak van files. En vooral ook dat ze dit in samenspraak met de sector transport en logistiek én de regio’s doet.”

De volgende knelpunten worden door de minister aangepakt:

A4 knooppunt Burgerveen – N14
De minister trekt 80 miljoen euro extra uit voor aanpak van het traject met de duurste file. Het budget is van 50 miljoen euro naar 130 euro verhoogd. Hiermee kan een nieuw Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting met vier rijstroken worden gerealiseerd. Ook hebben wij samen met de regio Midden-Holland, de provincie Zuid-Holland en TLN opgeroepen het project eerder uit te voeren dan de geplande realisatie in 2028. De minister wil ook naar een eerdere realisatie te streven. Wij zijn blij met het verhoogde budget voor het project en dat de minister ook toe wil werken naar een eerdere realisatie. De vraag blijft of dit mogelijk is.

A15 Ridderkerk – Gorinchem
De komende vier jaar wordt er 8 miljoen euro gestoken in het verbeten van de doorstroming op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem. Denk hierbij aan een snellere inzet van bergers, het aanpassen van de belijning en spitsmijdingsinitiatieven. De op een na duurste file voor het vrachtverkeer wordt de komende vier jaar aangepakt met kleine maatregelen, vooruitlopend op een structurele aanpak. Samen met TLN  hebben samen met de Drechtsteden, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en bedrijven aan dit plan gewerkt. Eerder deze weet pleitten we samen met TLN al voor het versneld aanpakken van de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem.

A1/A30 Barneveld
Voor de problemen bij Barneveld trekt het Rijk 22,4 miljoen euro extra uit, bovenop de al gereserveerde 10 miljoen euro. Naar verwachting draagt de regio 8,5 miljoen euro uit voor de realisatie van een volwaardig knooppunt bij Barneveld. Samen met TLN, de gemeente Barneveld, VNO-NCW en lokale ondernemers maken we ons hard voor een oplossing.

A12 Gouda – De Meern
In september ondertekenden TLN en onze vereniging samen met de provincies Zuid-Holland en Utrecht, verschillende regio’s en gemeenten de intentieverklaring A12. Hierin werd afgesproken om samen naar de minister te stappen om de problemen op de A12 aan te kaarten. De minister besluit nu een verkeersonderzoek te verrichten. Het studiegebied is het gehele traject inclusief de beide knooppunten Gouwe en Oudenrijn. Op basis van de resultaten van het verkeersonderzoek naar dit traject worden medio 2019 de mogelijkheden voor het starten van een MIRT-verkenning besproken.

A16 Brienenoordbrug
Rotterdam krijgt een extra oeververbinding met snelweg en openbaar vervoer om de toenemende drukte op de A16 aan te pakken. De A16 staat nu al in de top-20 duurste files en is één van de grootste knelpunten in de toekomst. We zijn daarom blij dat Rijk en regio bijna 500 miljoen euro hebben toegezegd voor een extra oeververbinding. Wat TLN betreft komt deze oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpen aan den IJssel.

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
We zijn blij dat de financiële reservering van 178 miljoen euro voor verbreding van de A20 naar voren is gehaald in de Rijksbegroting. Hiermee kan de realisatie van dit traject versneld worden naar 2021. Eerder deze week vroegen wij samen met TLN met de zogeheten Economische Wegwijzer al aandacht voor dit probleem. Wat ons betreft sluiten Rijk en regio zo snel mogelijk een bestuursovereenkomst over de aanpak en realisatie van de A20, zodat ook daadwerkelijk gestart kan worden met een snellere realisatie.

A28 Amersfoort – Hoogeveen
Rijk en regio starten voor het traject Amersfoort – Hoogeveen zogeheten mobiliteitsonderzoek. In maart 2019 zijn de knelpunten geïdentificeerd. Op basis van deze resultaten zullen het Rijk en de regio een besluit nemen over een eventueel vervolg. TLN en onze vereniging worden bij dit MIRT-onderzoek betrokken.

A50 corridor Nijmegen – Eindhoven
Het afgelopen jaar hebben we samen met TLN, de provincies Gelderland en Noord-Brabant, aanliggende gemeenten en VNO-NCW toegewerkt naar een MIRT onderzoek voor de A50. Rijk en regio hebben nu het besluit genomen om dit MIRT-onderzoek te starten. Met name op het traject Ewijk – Paalgraven gebeuren veel ongelukken en is de capaciteit te beperkt. Dit MIRT-onderzoek is een eerste stap naar een structurele oplossing. We blijven ook tijdens dit onderzoek aangehaakt.

Realiseren van voldoende truckparkings
Rijk en regio (Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland) spannen zich de komende vijf jaar in voor een samenhangend netwerk van truckparkings langs de belangrijkste vrachtroutes. Dat zijn de corridor A15/A12 en de corridor A16/A58/A67. Met een samenhangend pakket maatregelen – waaronder EU-subsidies – zou het tekort aan truckparkeerplaatsen binnen vijf jaar opgeheven moeten zijn. Samen met TLN zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit maatregelenpakket.

Bron: Evofenedex


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven