Een overheidsbijdrage van ruim 500.000 euro is toegekend aan de Maine Organic Farmers and Gardeners Association om een toekomstige generatie telers op te leiden.

De toekenning werd gedaan via een beginnend teler-programma, het Journeyperson program Het geld is bedoeld als steun voor het opleiden van 116 telers over een periode van drie jaar. De telers krijgen hierbij begeleiding, technische ondersteuning en netwerkmogelijkheden.

Meer dan 92% van deelnemers aan dit programma die de afgelopen 18 jaar hebben deelgenomen teelt nog steeds. Deze cijfers staan in schril contrast met de meer dan 50% van alle telers die tijdens de eerste vijf jaar met hun bedrijf gestopt zijn.

Journeyperson program heeft sinds het jaar 2000 al meer dan 300 nieuwe telers opgeleid en geholpen met de start van 190 nieuwe teeltbedrijven in Maine. Een deel van het bedrag helpt de telers door hun startupfase te komen.