"Bertus Buizer: "Ik krijg er heel positieve reacties op"

Bezwaarschrift tegen intrekken RUB-toelatingen

Bertus Buizer heeft een bezwaarschrift gezonden naar de Ctgb. Het bezwaarschrift heeft betrekking op het voornemen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden tot intrekking van de RUB-toelatingen.

Het bezwaarschrift wordt door de Bijenstichting als voorbeeld gebruikt voor burgers en ondernemers die een officieel bezwaar willen indienen bij het Ctgb.
Dat kan nog tot en met 14 maart aanstaande. Kijk daarvoor op deze pagina.

Gisteren heeft Bertus het onderstaande schriftelijke bericht naar alle leden van de Tweede Kamer gestuurd. "Ik krijg daar heel positieve reacties op. Enkele partijen hebben al aangegeven mijn bericht te gaan gebruiken in het algemeen overleg gewasbescherming. Deze zal op 16 mei, van 11:00 uur tot 13:00 uur plaatsvinden", vertelt Bertus.

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Hierbij wil ik u op persoonlijke titel - als Nederlands staatsburger - vragen bijgaande stuk aandachtig te lezen en de minister op te roepen het voornemen tot intrekking per 1 juli 2012 van de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die nu nog onder de bestaande Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) vallen, te herroepen. Genoemd voornemen is van het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en staat gepubliceerd in de Staatscourant van 1 februari 2012.

Ik maak mij grote zorgen over het voorgenomen besluit om de verkoop en het gebruik van al eeuwen in gebruik zijnde - dus onschuldig gebleken - natuurlijke middelen in de land- en tuinbouw per 1 juli aanstaande te verbieden. Dit verbod dwingt producenten deze middelen te laten registreren als gewasbeschermingsmiddelen. Producten als melk, bijenwas, zeewier-extract, en dergelijke worden dan gelijkgeschakeld aan synthetisch geproduceerde chemische producten. De effecten van een verbod blokkeren reële opties om op een meer milieu-verantwoorde en natuurvriendelijke wijze ons voedsel te produceren, met de nodige stimulering van een levende bodem en veel biodiversiteit.

Deze ontwikkelingen zijn volop gaande in de Nederlandse land- en tuinbouw en verschaffen deze sectoren een groot onderscheidend vermogen ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Door intrekking van de RUB-toelatingen ontstaat er een enorme barrière voor de biologische en andere vormen van duurzame land- en tuinbouw.

Ook miljoenen burgers in Nederland die in toenemende mate natuurvriendelijk willen tuinieren (er zijn in Nederland alleen al circa 240.000 volkstuinen) en een groot aantal toeleveranciers zal dit treffen. Maar vooral de bedreigde natuur, onder meer de honingbij en andere bestuivende insecten die zo belangrijk zijn voor het ecosysteem en voor de land- en tuinbouw.

Het voornemen tot intrekking RUB-toelatingen staat ook haaks op beleidsvoornemens en wetgevingen ten behoeve van een groenere economie met minder uitstoot van CO2 en Nitraat en minder chemische residuen. En het is tegelijk een verkeerd signaal naar bedrijven die op die terreinen willen innoveren.

Last but not least zullen de economische consequenties van het voorgenomen besluit zijn, dat tal van vooral midden- en kleinbedrijven en biologische bedrijven de deuren zullen moeten sluiten.

Vandaag heb ik - eveneens op persoonlijke titel - tegen het voornemen tot intrekking RUB-toelatingen een bezwaarschrift ingediend bij het Ctgb. Zie bijlage.

Er zijn gelukkig ook heel veel anderen, die tegen het voornemen in verweer komen, zoals onder meer blijkt uit berichten op www.bijenstichting.nl, in de sociale media en in de vakpers (De Boomkwekerij, Vakblad voor de Bloemisterij, Nieuwe Oogst, et cetera.).

Het Ctgb beroept zich op artikel 29 van de EU-verordening (Verordening (EG) 1107/2009). Maar volgens de informatie van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) komt zoals het nu lijkt een aantal RUB-middelen in aanmerking voor Europese toelating als 'Basic substance' of als 'Low-risk' stoffen. Voor toelating daarvan stelt de Europese Commissie nog criteria op. Dat biedt hoop en voor het Ctgb een reden temeer om - in ieder geval voorlopig - van haar voornemen af te zien.

Alvast dank voor uw aandacht en moeite en een mooie lente toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Bertus Buizer

Klik hier voor meer informatie over het voornemen van de Ctgb.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven