Oekraïne's bio-markt bloeit dankzij Oekraïens-Zwitsers project

Het Zwitserse-Oekraïense project 'Biologischemarktontwikkeling in Oekraïne' had als doel om kleine en medium bedrijvenin de Oekraïense biologische voedingssector te helpen groeien. Het project werd gefinancierd door het ministerie van EconomischeZaken in Zwitserland (SECO) en de uitvoering was in handen van FiBL. Met behulp van het project werden biologische en regionale voedselleveringsketens verder ontwikkeld. Deaandacht lag op zowel nationale en internationale markten en de samenwerking die al tien jaar duurt werpt zijn vruchten af, niet alleen dankzij deuitstekende bodemomstandigheden, maar ook door de toenemende vraag naar productenvan hoge kwaliteit op zowel internationale als binnenlandse markten.

Organic Field Day 2017, georganiseerd door FiBL, op een biologisch bedrijf in Poltava trok zo'n 300 geïnteresseerde boeren. Foto: Seco/FiBL - Tom Kawara.

De internationale biologische markt ontwikkelt zich snel, enbiedt Oekraïne een interessante mogelijkheid om (zeer nodige) baanmogelijkhedente creëren in stedelijke gebieden. Met dit doel in gedachten en een duidelijkbegrip van het enorme potentieel van Oekraïne's agrarische sector, is SECO in2005 begonnen met het investeren in de biologische sector van het land, insamenwerking met aandeelhouders in Oekraïne en het ministerie van AgrarischBeleid en Voedsel. Barbara Jäggin, Programma manager bij SECO, beschrijfttijdens AGRO 2018, Oekraïne's grootste agrarische vakbeurs, de doelen van het project: "SECO's doel is omhet concurrentievermogen van de Oekraïense biologische sector te vergroten enhet land meer toegang te bieden tot de internationale markt. Met dit doel ingedachten willen ze hen helpen om samenwerkingen op te bouwen en te versterkendie de duurzaamheid van de biologische sector verbeteren."

"Oekraïne is een belangrijk onderdeel van de wereldwijdebiologische markt geworden, en voldoet aan de behoeften van kopers uit velelanden", zegt Olena Kovaliova, onderminister bij het ministerie van AgrarischBeleid en Voedsel. "We zijn erg trots dat de hoeveelheid gecertificeerdbiologisch land met 60% is gegroeid sinds 2002, van 240.000 naar 381.000hectare. Bovendien ligt het aantal gecertificeerde telers nu vier keer hoger,van 70 in 2002 tot 294 nu", legt Olga Trofimtseva, onderminister bij hetministerie van Agrarisch Beleid en Voedsel in Oekraïne, uit. "Hetdoor SECO gefinancierde project heeft geschiedenis geschreven voor deOekraïense agrarische sector, en dat gaat veel verder dan alleen de biologischesector en Oekraïne’s landgrenzen."

Biologische landbouw: een beter concurrentievermogen en meerwerkgelegenheid

In juni 2018 zal het succesvolle Zwitserse-Oekraïenseproject tot einde komen. Tijdens de AGRO 2018 presenteerde het FiBL debevindingen van zijn socio-economische studie om de ontwikkeling van deOekraïense biologische sector te beoordelen. De studie is uitgevoerd tussennovember 2017 en juni 2018, en bestond uit een online enquête om informatie teverzamelen van 140 aandeelhouders binnen de sector. De studie bevestigt nietalleen dat de sector de laatste jaren enorm is gegroeid, maar ook dat het velebelangrijke nieuwe banen heeft opgeleverd, vooral in stedelijke gebieden.Dankzij de nieuwe zakelijke mogelijkheden voor zowel de exportmarkt alsbinnenlandse markt, zijn er nieuwe bedrijven en banen gecreëerd in stedelijkegebieden die betrekking hebben op de productie, verwerking, retail, inputsupply en het leveren van diensten - allemaal banen die hetconcurrentievermogen van de sector de komende jaren verder zullen latengroeien.

Bron: FiBL

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.