Plan van aanpak 'Gewasbescherming in de biologische fruitteelt'

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het Plan van aanpak 'Gewasbescherming in de biologische fruitteelt' naar de Tweede Kamer gestuurd. Samen met de Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO, Prisma Fruit, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn structurele oplossingsrichtingen verkend die de noodzaak tot tijdelijke vrijstellingen verminderen.

De acute problemen met gewasbescherming die de biologische fruitteeltsector ondervindt, worden momenteel veelal opgelost met het verlenen van vrijstellingen. Vrijstellingen zijn per definitie tijdelijk en de sector zoekt samen met LNV naar structurele oplossingsrichtingen, ook om minder afhankelijk te worden van gewasbeschermingsmiddelen. Daartoe zet de sector samen met LNV in op een weerbare teelt die is gebaseerd op geïntegreerde gewasbescherming met een effectief laag risico middelen- en maatregelenpakket, meer specifiek:
  • wederzijdse erkenning beter benutten
  • meer inzet op gebruik en aanvragen van laagrisico-middelen
  • inzetten op passend toetsingskader en soepeler processen voor het op de markt komen van laagrisico-middelen
  • droog telen om schurft te voorkomen
  • vangtechnieken verbeteren tegen plagen
  • afdekken gewassen tegen plagen
  • akkerranden benutten voor functionele agrobiodiversiteit
Het werken aan bovenstaande oplossingsrichtingen doen de biologische fruitteeltsector en het ministerie van LNV in samenwerking met verschillende stakeholders in een aantal trajecten zoals de Systeemaanpak Duurzame Gewasbescherming, de Kennisimpuls groene gewasbescherming en het innovatieprogramma van de fruitteeltsector 'Hollands fruit: met toekomst = duurzaam en gezond'.

Zie voor meer informatie het Plan van aanpak 'Gewasbescherming in de biologische fruitteelt' op de site van het ministerie van LNV.

Bron: Ministerie van LNV via AgriHolland

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven