BioForum Vlaanderen:

"Meer onderzoek naar maatschappelijk gewenste teeltpraktijken nodig"

De Vlaamse biologische landbouwsector nodigt beleid en partners uit om samen de schouders te zetten onder onderzoek naar landbouwpraktijken die chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen zoals glyfosaat overbodig maken. Dat levert winst op voor de biologische en de gangbare landbouwsector. Bovendien vermijden we zo dat boeren, ten gevolge van wijzigende maatschappelijke verwachtingen, in het nauw gedreven worden.

Glyfosaat is volop in het nieuws. Het succesnummer van Monsanto dat wacht op een nieuwe Europese goedkeuring voor gebruik in de landbouw, wordt aan banden gelegd. De Vlaamse Overheid besliste het gebruik door particulieren te verbieden. En Borsus overweegt een verbod op de verkoop. Nog steeds voor particulieren.
Voor de professionele sector liggen evenwel geen nieuwe voorstellen op tafel en Boerenbond roept op om niet zo maar over te gaan tot een verbod voor de gangbare landbouw. Glyfosaat wordt veel gebruikt en de boeren hebben niet zomaar een alternatief.


Fotocredits: Kobe Van Looveren

Slim boeren om middelen te vermijden

In de biologische landbouw is het gebruik van glyfosaat (en van alle andere chemisch- synthetische gewasbeschermingsmiddelen) verboden. Aan landbouw doen zoals de bioboer, vergt een aanpassing in werkwijze en visie. Het weglaten van deze middelen is het logische gevolg van een landbouwmethode die inzet op het versterken van de natuurlijke processen van ecosystemen.

Concreet voor onkruidbestrijding betekent dit dat de bioboer preventief te werk gaat om het opkomen van onkruid te vermijden. Hij zal op elk perceel jaarlijks een ander gewas telen, hij zal een snelle bodembedekking stimuleren en eventueel verschillende teelten samenzetten, waardoor onkruid minder kans krijgt.
Het onkruid dat opkomt, zal hij bestrijden op een niet-chemische manier. Al naargelang de teelt en de grootte van het perceel, zal hij onkruid handmatig bestrijden door te wieden en te schoffelen, met gespecialiseerde machines en werktuigen of door het onkruid met een hittebehandeling in de kiem te smoren.

Nood aan proactief onderzoek

Deze visie en werkwijze leveren voordelen op: de bioboer maakt de werkomstandigheden voor zichzelf en zijn medewerkers veiliger, er komen geen vervuilende middelen in het milieu terecht en het risico op gezondheidsproblemen voor consumenten door residuen wordt vermeden. Daar staat wel tegenover dat de bioboer meer tijd investeert in onkruidbestrijding.

Biologisch werken brengt dus een iets hogere prijs mee voor de consument bij de aankoop van zijn voeding. Toch is deze oplossing goedkoper voor de maatschappij (en dus de consument) omdat er geen problemen worden gecreëerd die de maatschappij nadien moet oplossen met belastinggeld.

De biologische landbouwsector is ervan overtuigd dat onkruidbestrijding nog beter en efficiënter kan. Onderzoek naar niet-chemische onkruidbestrijding zou haar vooruit helpen. En nieuwe inzichten in dit domein zouden meteen ook de gangbare landbouwsector vooruit helpen.

Een proactieve strategie voorziet in onderzoek waardoor, bij een eventueel verbod op glyfosaat, de boeren niet in de kou blijven staan. BioForum Vlaanderennodigt beleid en partners uit om in de toekomst samen de schouders onder dergelijk onderzoek te zetten. Zo kan samen een antwoord worden geboden op de groeiende maatschappelijke vraag naar een landbouw zonder potentieel schadelijke middelen, zonder dat er bij de boeren klappen vallen.

Bron: BioForum Vlaanderen

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven