Pilotstudie uitbanning giftige Lidrus hoopvol voor veehouders

Lidrus belemmert de gezonde groei van gras, zorgt bij vee voor een verstoorde vertering en leidt in uitzonderlijke gevallen zelfs tot de dood. Vooral veehouders die hun percelen minder bemesten en sturen op gevarieerde vegetatie en vernatting hebben in toenemende mate last van deze plant.

De eerste resultaten van een pilotstudie om Lidrus in het grasland bij veehouders aan te pakken zijn echter hoopgevend: een mechanische aanpak met een grasroller of met een equisetumrol kan de giftige plant binnen de perken houden. Ook kalk en aangepaste bemesting werden getest. Uit deze test blijkt dat een mechanische aanpak kansen biedt, maar vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Proef met twee machines

De chemische bestrijding van Lidrus is in natuurgebieden niet meer toegestaan en staat op andere percelen ter discussie. Daarom zijn in de pilotstudie proeven gedaan met een HE-VA grasroller en met een speciaal hiervoor gemaakte equisetumrol (zie foto's). Een dergelijke 'rol' werd vroeger, voordat gewasbeschermingsmiddelen hun intrede deden, ook al ingezet op natte graslanden. De resultaten uit de huidige pilot waren redelijk positief: hoewel het rollen met de machines tot lagere grasopbrengsten leidde, werd Lidrus flink aangepakt. Er was bij het gebruik van de equisetum weliswaar 18 procent lagere opbrengst van de grassnede, maar er waren 68 procent minder lidrusplanten dan bij de controlevelden. De opbrengstderving bij de grasroller was 24 procent, versus 66 procent minder Lidrus. Vervolgonderzoek moet aantonen of deze mechanische aanpak blijvende resultaten oplevert, of dat andere maatregelen, zoals bekalken of het controleren van het kuilvoer, effectiever zijn.

Lidrus hardnekkig probleem op natte percelen

Lidrus (Equisetum palustre of moeraspaardestaart) komt vooral voor op natte graslanden, en blijkt een hardnekkig probleem te worden bij veehouders die duurzamer willen boeren, dus minder bemesten en een gevarieerde vegetatie nastreven. Het gras in de nabijheid van de plant groeit minder goed, en het vee mijdt plekken waar Lidrus groeit. Daardoor blijven delen van de wei onbenut.
Door inkuilen kan de koe de giftige plant echter toch binnenkrijgen. Dat leidt tot gezondheidsproblemen als verstoorde spijsvertering, productieverlies en in uitzonderlijke gevallen de dood.

Meedoen met vervolgonderzoek

Omdat Lidrus een knelpunt blijkt te worden voor veehouders zoekt het Louis Bolk Instituut veehouders die willen meedoen met het testen van diverse maatregelen om de plant te beheersen. Aanmelden kan via info@louisbolk.nl.

Bron: BioKennis.org

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven