BioForum Vlaanderen over klimaatplan:

Waar is de ambitie in de landbouw gebleven?

Vorige week keurde het Vlaams Parlement een niet-bindende klimaatresolutie goed. Daarmee doet het voorstellen om de in Parijs afgesproken klimaatdoelstellingen na te komen. Tijdshorizon is 2030, al wordt er ook al gekeken naar de doelstellingen voor 2050. BioForum onderschrijft het belang van een goed klimaatbeleid en is tevreden met de ambitieuze voornemens voor veel beleidsdomeinen, zoals mobiliteit, wonen en energievoorziening, maar minder om de maatregelen gericht op de verduurzaming van de Vlaamse landbouw.

Het Vlaams Parlement raakt, voor wat landbouw betreft, niet verder dan 'business as usual'. Hoe waardevolle landbouwsystemen reële kansen zullen krijgen om zich te ontwikkelen blijft vaag volgens het BioForum. Zal de overheidscatering voluit kiezen voor producten afkomstig van agro-ecologische landbouw? Wil het Vlaamse Parlement tegen 2030 ernstige stappen vooruit gezet hebben voor agro-ecologie en grondgebonden kringlooplandbouw? Zal overheidscommunicatie een pleidooi houden voor minder en beter vlees? Dat blijkt in geen geval uit deze tekst.

Op de meeste andere beleidsdomeinen kiest het Vlaams Parlement er voor om de oorzaken aan te pakken, niet zo bij landbouw. De tekst blijft hangen in efficiëntieverbeteringen en dure end-of-pipe-maatregelen zoals emissie-arme stallen die het probleem niet bij de wortel aanpakken. Dat is niet voldoende. Bovendien werken zulke technologische oplossingen, omwille van de hoge prijs, de schaalvergroting van het Vlaamse landbouwbedrijf in de hand. Een klimaat- en diervriendelijkere grondgebonden landbouw wordt daardoor nog onmogelijker gemaakt.

Het BioForum is fel in haar bewoordingen. "Zelfs voor 2030-2050 durft men niet de nodige keuzes te maken. Een duidelijke visie ontbreekt. Dit is geen compromis, dit is een verzamelbak. Een gemiste kans voor het klimaat, althans voor wat landbouw betreft."

Bron: BioForum Vlaanderen

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven