Blog Kees Water, eigenaar en bio-adviseur bij Ekopart

Omschakelen: een dappere keuze voor duurzaamheid

Begin dit jaar explodeerde de belangstelling van melkveehouders voor mijn workshops Omschakeling Biologische Melkveehouderij op de Bio-beurs in Zwolle. De zaaltjes puilden uit. Men zat op de grond en leunde door de vensters naar binnen. Een dergelijke belangstelling had ik in de afgelopen dertig jaar nog nooit meegemaakt en daarom wist ik toen al zeker: dit wordt een bijzonder druk voorjaar. En dat werd het ook, zo meldt Kees Water in een weblog op de site van The Milk Story.

Skal registreerde dit jaar maar liefst circa honderd nieuwe omschakelende melkveebedrijven. Zelf heb ik pakweg vijftig bedrijven geadviseerd over het al dan niet omschakelen. Het is geweldig werk om met ondernemers om de tafel te zitten en de kansen en knelpunten voor hun bedrijf door te spreken. De context is meestal vergelijkbaar. De ondernemers hebben een gangbaar bedrijf maar vragen zich af waar ze tegen aan kunnen lopen bij omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Wat zal er veranderen op het bedrijf, of het wel bij ze past, of er voldoende markt is en hoe het bedrijfseconomisch uit zal pakken.

Het feit dat bedrijven extensiever moeten worden vormt het algemene probleem bij omschakeling. Dat roept vragen op. Waar vind ik meer land? Moet ik ruwvoer aankopen of moet ik minder melk produceren? Het antwoord hierop varieert per bedrijf maar samenwerken en goede afspraken maken is meestal heel belangrijk. Bijvoorbeeld met natuurorganisaties om natuurland te beheren en met biologische akkerbouwers om veevoer uit te kunnen wisselen tegen mest. Vaak word ik betrokken om deze samenwerking vorm te geven.

Daadkrachtige ondernemers

Over het algemeen ben ik zwaar onder de indruk van de kwaliteit van de ondernemers die ik spreek. Ze zijn positief ingesteld, innovatief en daadkrachtig. Eigenschappen die ze bij de omschakeling goed kunnen gebruiken. De ruimte op de biologische markt komt vaak ter sprake. Want zonder een bio-melkprijs van circa 45 cent, is het moeilijk om de hogere kosten na omschakeling te kunnen dragen. De omschakeling moet natuurlijk wel bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

In de loop van april begon ik te twijfelen of al mijn klanten de komende paar jaar hun melk wel biologisch kwijt zouden kunnen. Ik adviseer ze daarom altijd om contact op te nemen met de afnemer en te vragen of de melk wel biologisch afzetbaar is. Zo kwamen sommige bedrijven voor de keuze te staan om eventueel afscheid te nemen van hun huidige afnemer. Dat is voor velen best een dilemma. Gelukkig bleek in de loop van deze zomer dat de markt veerkrachtiger was dan voorzien.

Niet allemaal tegelijk

Voor de lange termijn zijn er wel enige zorgen. De effecten van de toekomstige fosfaatregelgeving kunnen, in combinatie met een onstabiele of te lage (gangbare)melkprijs, de interesse voor omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering sterk vergroten. Bij een rustige en stabiele groei in de markt is dit een risico voor de bio-melkprijs. Ik ben een sterk voorstander om in dat geval wachtlijsten te maken om te voorkomen dat de bio-melkprijs onderuit gaat. Zonder een dergelijke vorm van marktregulering zou de ontwikkeling van een duurzaam landbouwsysteem door prijsinflatie ondermijnd kunnen worden.

Deze blog is eerder gepubliceerd op The Milk Story

Kees Water
Ekopart Kees Water Advies
Westerkerkweg 81
1606BB Venhuizen
T: 06-26518701
keeswater@ekopart.nl
www.ekopart.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven