Groene daken, elektrisch vervoer, minder zwerfafval

Green Deals: overgang naar een nieuwe, duurzame economie

Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame economie. Door de inzet van grondstoffen te verminderen, duurzame energie te stimuleren en energie te besparen, wil de Rijksoverheid uitdagingen als de stijgende kooldioxide-uitstoot, de
duurder en schaarser wordende fossiele brandstoffen en de natuur die uit balans
raakt het hoofd bieden.De overheid kan dit niet alleen. Voor duurzame oplossingen in de energie-, en voedselvoorzieningen, het water, de grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, klimaat en bouw heeft ze de creativiteit, kennis en kunde nodig van groepen burgers, bedrijven, medeoverheden en andere organisaties. Juist door die samenwerking zijn er veel kansen om een duurzame, groene economie te realiseren. Of het nu gaat om nieuwe energiebesparingstechnieken, efficiënt watergebruik, duurzaam vervoer, alternatieve bouwmaterialen of bestendige productiesystemen in de landbouw.

Vernieuwing

In 2011 is daarom de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Win-win

Deze nog vrij nieuwe manier van werken levert de nodige win-winsituaties op. Want niet alleen de overheid is hiermee gebaat. Ondernemingen kunnen op deze manier profiteren door met de uitwerking van hun duurzame ideeën te groeien naar betere concurrentieposities en grotere exportkansen. De ontwikkelingen en innovaties
die voortkomen uit de Green Deal-aanpak leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de groene economische groei. Inmiddels zijn er eind 2015 al ruim 190 Green Deals afgesloten met meer dan 1100 partijen. In deze boeiende projecten is
veel kennis opgedaan voor nieuwe trajecten.

Inspiratie

Maar het belangrijkste uitgangspunt van de Green Deal-aanpak is toch wel te zorgen voor spin-off; dat succesvolle deals anderen in de samenleving inspireren tot brede navolging. Dat de drijvende kracht achter deze omslag de samenleving zelf wordt. Alleen op deze manier krijgen we een sterke economie voor onze toekomstige generaties, kunnen we de milieudruk verminderen en werken aan een uitgebalanceerde natuur en leefomgeving. Hieronder volgen drie voorbeelden.

Green Deal: Infrastructuur Elektrisch Vervoer
Slim laadnetwerk. Nederland heeft ’s werelds grootste slimme elektriciteitsnet voor elektrische auto’s, en die uitrol van private en (semi-)publiek toegankelijke laadpalen is mede te danken aan deze Green Deal. Begin 2014 nam The New Motion - een samenwerkingsverband van autofabrikanten, een parkeergarageketen, duurzaamheidsorganisatie, energienetwerkorganisatie en het ministerie van Economische Zaken - het 10.000e slimme laadpunt in gebruik. Eind 2015 is dat aantal opgelopen tot ruim 17.000.

Green Deal: Groene daken. Nieuw leven op daken.
Begroeide daken in steden zijn waardevol. Ze vangen fijnstof, houden regenwater vast, reguleren de gebouwtemperatuur, verkoelen de stad, zien er mooi uit en bieden extra ontspannings- en gebruiksruimte. Daarmee dragen ze bij aan een leefbare stad voor mens en dier. Groene daken zijn namelijk ook aantrekkelijk voor vogels, vlinders, bijen en andere stedelijke diersoorten. In Nederland worden steeds meer daken gebouwd die hiervoor geschikt zijn, maar nog te weinig eigenaren passen deze ecosysteemversterkende voordelen toe. De veertig partijen in deze deal willen gebruik van deze groene daken extra stimuleren door nieuw beleid; het realiseren van nieuwe verdienmodellen en onderzoek te doen naar de ontwikkeling van dit soort daken om de stedelijke biodiversiteit te kunnen verbeteren.

Green Deal: Schone Stranden. Minder zwerfafval.
In 2020 moet er minder zwerfafval op de Nederlandse stranden liggen. Nederlandse kustgemeenten, bedrijven, paviljoenhouders, burgers, belangenorganisaties en het rijk zetten zich met deze Green Deal onder andere in voor verbetering van het 'afvalgedrag' van strandbezoekers, het faciliteren van vrijwilligers, het opruimen van peuken en het delen van kennis. Daarvoor werken ze met vrijwilligers en medewerkers vanuit de Wet sociale werkvoorziening, ze organiseren acties, campagnes en opruimacties, gebruiken social media en ondersteunen paviljoenhouders bij het verkrijgen van het internationale keurmerk Green Key voor
duurzame bedrijven in de recreatiebranche. Andere ketenpartijen die willen bijdragen aan een schoner strand zijn welkom voor deelname aan deze Green Deal.

Bron: Agroberichten Buitenland / Green Deal

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven