Cursus: Omschakelen naar Natuurlijke Landbouw

Hoe schakel je om naar een natuurlijk landbouwbedrijf?

Uit inventarisatie die Stichting Van Akker Naar Bos (VANB) heeft uitgevoerd onder een 50-tal (toekomstige) natuurlijke agrariërs blijkt dat ze verschillende vragen hebben over, en obstakels op de weg zien naar, het opstarten van of omschakelen naar natuurlijke landbouw als bedrijfssysteem. Structureel komen daarbij de volgende vragen of knelpunten ter sprake:
  • Hoe realiseren we beleidsveranderingen om onze innovatieve bedrijfsmodellen mogelijk te maken?
  • Hoe overtuig ik overheid en financiers van de potentie van natuurlijke landbouw en permacultuur?
  • Hoe doorloop ik het proces (van omschakeling) naar een natuurlijk landbouwbedrijf?

Wet en Regelgeving

Een natuurlijke landbouwer opereert op het veld waar natuur en landbouw ineengevlochten zijn. Dit levert allerlei wettelijke obstakels, zoals voedselbossen op natuurgronden die eigenlijk niets mogen oogsten vanwege het bestemmingsplan. Of mei-tellingen die niet ingevuld kunnen worden omdat de polyculturen van de natuurlijke landbouw daar simpelweg niet inpassen.

Natuurwetgeving en landbouwwetgeving zijn nu strikt gescheiden. De wetgeving loopt altijd achter de feiten aan is bekend. VANB zet zich in verschillende netwerken in om ervoor te zorgen dat de nationale, provinciale en gemeentelijke overheden zich soepeler gaan opstellen en speelruimte gaan verlenen voor het ontwikkelen van Natuurlijke landbouw bedrijven.

Onderzoek

Permacultuur, wat ten grondslag ligt aan natuurlijke landbouw, wordt in Nederland, en ook nog op veel andere plekken, nog vaak gezien als een moestuinmethode die bedoeld is voor eigen productie. Mark Shepard, schrijver van het boek Herstellende landbouw en ontwerper en adviseur voor natuurlijke landbouwsystemen, haalde dit ook aan tijdens het VANB congres in november 2015. Hij deed dit om een discussie op gang te brengen. Hij, en velen met hem, zien de potentie van permacultuur principes op grote schaal.

Ook ondernemers lopen tegen tal van uitdagingen aan waar de huidige wetenschap geen antwoord op heeft. Praktijkgebaseerd onderzoek op bijvoorbeeld het effect van begrazing door varkens in natuurgebieden op de biodiversiteit en op de bodemkwaliteit op langere termijn bij het realiseren van een voedselbos zijn onontbeerlijk om draagvlak te krijgen onder alle partijen in de samenleving.

VANB zet zich ervoor in om zoveel mogelijk onderzoek te realiseren op het gebied van natuurlijke landbouw. Dit doet de stichting onder andere door studenten te begeleiden die een scriptie of stage willen doen op het gebied van natuurlijke landbouw.

Draagvlak

Over het ontwerp van natuurlijke landbouw of permacultuur systemen zijn al vele boeken vol geschreven. De juiste plantensoorten bij elkaar zoeken en een indeling maken op basis van verschillende functionele zones kun je ook leren door een Permaculture Design Course (PDC) te volgen die op vele plekken in Nederland gegeven wordt. Dit ontwerp legt de basis voor een natuurlijk landbouwsysteem. In de PDC leer je ook iets over het beheer van zo'n systeem.

Waar de PDC's vaak niet op gericht zijn is op het inrichten van een grootschalig voedselproductiesysteem. Dan zijn zaken als het verdelen van je oogst over het jaar zodat je niet teveel werk tegelijk hebt, risicospreiding, markthoeveelheden van je product, efficiëntie in je werk enzovoorts ook allemaal belangrijk. En wanneer je al een landbouwbedrijf hebt dat je wilt omschakelen vergt het een uitgekiende meerjarenplanning hoe je langzaam om gaat schakelen met een optimale benutting van de middelen die je al hebt.

Over dit soort zaken zijn nog geen trainingen beschikbaar en in de boeken van natuurlijke landbouw experts Mark Shepard en Joel Salatin lees je wel inspirerende verhalen over hoe je systeem zou kunnen worden, maar niet heel gedetailleerd welke stappen je daarvoor moet doorlopen. Daarom begint Van Akker naar Bos begin volgend jaar de eerste cursus op dit vlak: de cursus Omschakelen naar Natuurlijke Landbouw.

Voor meer informatie:
info@akkernaarbos.nl
www.akkernaarbos.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven