Landwijzer biedt 5-daagse Inspiratiecursus Agro-Ecologie

In 5 thematische dagen biedt Landwijzer een cursus waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.

De cursus is opgebouwd aan de hand van bedrijfsbezoeken van ervaren bio-bedrijven doorheen Vlaanderen. Er is telkens een leslokaal op het bedrijf zelf beschikbaar. Zo kunnen theorie en praktijk meteen aan elkaar gekoppeld worden.De cursus geeft een duidelijk beeld op de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch ondernemen. Dit onder deskundige begeleiding van de bezochte bedrijfsleiders en van de ervaren hoofddocenten van de Landwijzer-opleiding.

In het najaar van 2016 gaat de cursus door op 7 oktober, 21 oktober, 4 november, 18 november en 2 december.

Cursusbegeleider: Erik Krosenbrink, Landwijzer

"De cursus gaf me een zeer goede introductie tot de basisprincipes van de biologische landbouw. Ze was op een zeer professionele manier ingericht en de info werd diepgaand en wetenschappelijk onderbouwd aangebracht." - een deelnemerCursuskosten: 385 euro

Programma najaar:

Dag 1 – Vrijdag 7 oktober 2016 - 10:00-17:00 uur.
Thema: Bodemvruchtbaarheid & Grondgebondenheid
Topics:
 • Kennismaking & Doelstelling cursus
 • Gelaagdheid in de bio-landbouw & Agro-ecologie
 • De bodem als levend biotoop/spadesteekmethode
 • Onkruiden als signalen voor de bodemgesteldheid
 • Duurzaam bemesten/opbouw bodemvruchtbaarheid/compostering

Dag 2 – Vrijdag 21 oktober 2016 - 10:00-17:00 uur.
Thema: Vruchtwisseling & Biodiversiteit
Topics:
 • Belang vruchtwisseling/bepalende factoren (bemesting, ziekten & plagen, …)
 • Voorbeeld en resultaten
 • Teeltsystemen plantaardige productie (volle grond/beschutte teelt)
 • Onkruidbeheersing
 • Het bedrijf als eco-systeem

Dag 3 – Vrijdag 4 november 2016 - 10:00-17:00 uur.
Thema: Kringlopen in de bio-landbouw
Topics:
 • Wisselwerking plantaardige & dierlijke productie/soorten mest
 • Grondbehoefte voor kringlooplandbouw binnen 1 bedrijf/door middel van koppelbedrijven
 • Evenwichtig (bedrijfseigen) rantsoen
 • Stalsysteem/beweidingssysteem – uitloopbeheer
 • Gezondheidszorg

Dag 4 – Vrijdag 18 november 2016 – 10:00-17:00 uur.
Thema: Afzet en Klantrelaties
Topics:
 • Voor welke markt produceer je?
 • Teeltafspraken/Prijsafspraken/Productkwaliteit
 • Verkoopssystemen/voor- en nadelen
 • Wat vraagt de handel?
 • Maatschappelijk belang lokaal produceren – lokaal consumeren

Dag 5 – Vrijdag 2 december 2016 - 10:00-17:00 uur.
Thema: Bedrijfsontwikkeling & Sectorontwikkeling
Topics:
 • Praktijkonderzoek nationaal
 • Waar vind je kennis en informatie
 • Innovatie reststromen
 • Van weekmenu naar teeltplan
 • Wat betekent ons voedingspatroon voor de sectorontwikkeling
 • Evaluatie
"De cursus was nog veel meer diepgaand en theoretisch onderbouwd dan ik had verwacht. Ik ben dus heel tevreden! Ik heb ook de praktische kant leren kennen aan de hand van de verhalen van de bio-boeren zelf. Ik weet nu zeker dat ik wil werken in de bio-sector." - een deelnemer

Interesse?

Aanmelden voor deze cursus kan door middel van een mailtje naar webmaster@landwijzer.be vóór 15 september.

Voor meer informatie: www.landwijzer.be

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven