"Landbouw moet deel van de oplossing worden voor klimaatverandering"

Afgelopen zaterdag 12 december verbonden 195 landen zich ertoe om de opwarming van de aarde onder de 2 °C te houden en zelfs een maximale stijging van 1,5 °C na te streven. Om dit doel te bereiken roept BioForum Vlaanderen, samen met de internationale koepelorganisatie voor de biosector IFOAM, de overheden van de verschillende landen op om agro-ecologische landbouwpraktijken op te nemen in hun klimaatbeleid. Landbouw moet evolueren van een medeoorzaak van klimaatverandering naar een deel van de oplossing.

Alleen al dit jaar zal de productie, het transport en het gebruik van chemische kunstmeststoffen in de landbouw meer broeikasgassen veroorzaken dan de totale broeikasgasemissies van alle auto's en vrachtwagens in de Verenigde Staten. Het IPCC (International Panel on Climate Change) schat dat voor elke 100 kilogram stikstof toegepast op de bodem, er 1 kilogram in de atmosfeer terecht komt als lachgas (N2O), een broeikasgas dat 300 keer schadelijker is dan CO2. Bovendien vernietigt kunstmeststof de bodem die, dankzij haar vermogen om koolstof op te slaan, een sterke bondgenoot is om klimaatwijziging tegen te houden.

IFOAM is van mening dat boeren in staat moeten worden gesteld om voedsel te telen voor zichzelf én voor een groeiende wereldbevolking zonder het probleem van de klimaatverandering daarmee te verergeren en de veerkracht van hun boerderijen in gevaar te brengen. Het FAO berekende dat de CO2-uitstoot per hectare biologische landbouw 48% tot 66% lager is dan de CO2-uitstoot per hectare conventionele landbouw.

Beleidsmakers zullen het toepassen van agro-ecologische landbouwtechnieken moeten bevorderen. Deze landbouwtechnieken kunnen de uitstoot van broeikasgassen beperken en bijdragen aan de koolstofopslag in de bodem. BioForum hoopt dat het Vlaamse beleid snel werk van zal maken van het stimuleren van klimaatvriendelijke en herstellende landbouw.

Voor meer informatie: www.bioforumvl.be

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven