"Geen eenduidige definitie voor duurzame catering"

Duurzaamheid is de laatste jaren een containerbegrip geworden. Veel thema's die te maken hebben met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken worden tegenwoordig onder duurzaamheid geschoven. Het thema duurzaamheid richt zich ook steeds meer op catering. Voedselconsumptie en -productie maakt nadrukkelijk deel uit van duurzaamheidsvraagstukken. Toch blijkt uit de 'Marktanalyse Inkoop Catering 2015-2016' dat 44,1 procent van de ondervraagden dat aanbestedende diensten en cateraars niet hetzelfde verstaat onder duurzame catering.

Duurzame catering is wel een belangrijke trend geworden in de branche. Net als voor duurzaamheid is er echter geen eenduidige definitie voor catering. Wel bestaat een minimumeis vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die aangeeft dat op jaarbasis 40 procent van het assortiment aantoonbaar uit biologische en/of producten met een of meer andere duurzaamheidskenmerken moet bestaan. Uit cijfers van cateringbedrijven blijkt echter dat het hoogst gepubliceerde cijfer op dit moment op 30 procent staat. Toch geeft 43,1 procent van de respondenten aan dat duurzame catering een positieve en laagdrempelige manier is om duurzaamheid onder de aandacht te brengen.Meetbaarheid en transparantie

Op het vlak van duurzaamheid ontbreekt het zowel in de theorie aan eenduidigheid, maar ook in de praktijk aan toepasbaarheid. Ondanks de duurzaamheidstrend blijft het in de praktijk nog wat ongrijpbaar en vaag voor veel opdrachtgevers. Bij cateraars is er op het vlak van meetbaarheid en transparantie nog ruimte is voor ontwikkeling. Zo biedt de Compass Group Nederland een assortiment aan dat 30 procent biologisch is, maar datzelfde assortiment is slechts een fractie van het totale begrip duurzaamheid.

Criteria

Om enigszins richtlijnen te geven om duurzame catering te bereiken over de gehele keten kan een aantal criteria worden gebruikt vanuit het initiatief van het Platform Verduurzaming Voedsel. Zij hanteren de volgende onderwerpen om duurzame catering te specificeren, namelijk: watergebruik, energieverbruik, transportreductie, afvalpreventie, dierenwelzijn en duurzame teelt.

Aanvullend op deze zes onderwerpen hanteert de branche de Brede Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Deze richt zich op het primair op het toeroepen van een halt op prijsconcurrentie, het verhogen van kwaliteit en omgangsvormen in de branche en een acceptabele werkdruk voor medewerkers.

Bron: FMM

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven