'Nieuw mestdecreet dreigt de Vlaamse biologische landbouw te nekken'

Deze week bespreekt het Vlaams Parlement het nieuwe mestdecreet, dat in haar huidige vorm ronduit problematisch is voor de biologische landbouw.
Het mestdecreet is een gevolg van het nieuwe mestactieplan (MAP5) dat boeren dwingt om minder dierlijke mest te gebruiken. Dat verkleint niet alleen de oogst maar brengt ook de opbouw van de bodemvruchtbaarheid in het gedrang. En dat veroorzaakt dan weer nieuwe milieuproblemen want een bodem die arm is aan humus, kan onvoldoende koolstof opslaan en is daardoor meer onderhevig aan erosie. Het begin van een negatieve spiraal.

BioForum Vlaanderen pleit aan de start van de Bioweek voor een gepaste regeling, zodat bio-landbouw mogelijk blijft op Vlaamse gronden zonder dat de bodemvruchtbaarheid of de oogst in het gedrang komen door een tekort aan mest. BioForum is voorstander om de mestproblematiek aan te pakken aan de bron, in plaats van te werken met end-of-pipe-oplossingen.

Onze bodems zijn wereldwijd in gevaar

De wereldvoedselorganisatie FAO heeft 2015 uitgeroepen tot internationaal Jaar van de Bodem. Vruchtbare bodems zijn van groot belang voor onze voedselvoorziening. Wereldwijd is de huidige toestand van de bodem op zijn minst zorgwekkend te noemen. Ook de 'Soil Atlas' van de Heinrich Böll-stichting trok begin dit jaar aan de alarmbel.

Volgens de Stichting verliezen we elk jaar wereldwijd 24 miljard ton aan vruchtbare bodem. Naast de verstedelijking en ontbossing liggen slechte landbouwtechnieken aan de oorzaak van de slechte bodemvruchtbaarheid: industriële veeteelt, de teelt van gewassen voor biobrandstoffen of het overvloedig gebruik van kunstmeststoffen. Die laatste dragen trouwens niet eens in aanzienlijke mate bij tot de opbrengst van de grond, aldus de bodematlas.

Bio bouwt bodemvruchtbaarheid op en houdt zich daarbij aan strenge normen

In bio is de bodem het startkapitaal. In plaats van te kiezen voor kunstmeststoffen die de bodem op termijn verarmen, is dierlijke mest in bio een grondstof die zorgt voor een vruchtbare en levende bodem. Een veerkrachtige bodem levert gezonde planten op en helpt ziekten en plagen onderdrukken. Dankzij dierlijke mest is de biologische landbouw een kringlooplandbouw waarbij een afvalproduct opnieuw als voedingsstof in de kringloop wordt gebracht. Om te vermijden dat de mest het milieu belast, gelden strenge normen over de hoeveelheid mest die mag toegediend worden en over het aantal dieren dat per hectare mag gehouden worden.

Mestactieplan V maakt biologische landbouw onmogelijk

De fosfaatnormen in het nieuwe MAP maken biolandbouw op heel wat gronden zo goed als onmogelijk. Biologische landbouw steunt immers op het gebruik van dierlijke mest en compost, waar fosfaat en nitraat gecombineerd aanwezig zijn. De nieuwe lage fostaatnormen verhinderen de aanvoer van voldoende nitraat om nog behoorlijke opbrengsten te halen. En lage opbrengsten bemoeilijken de fosfaatontmijning (het onttrekken van het teveel aan fosfaat aan de bodem) die de overheid juist ambieert. Ook de verplichte afzet van biologisch mest op biologische grond wordt onmogelijk gemaakt. De beperking op het gebruik van mest en compost maakt tot slot dat er minder koolstof toegediend wordt, wat een negatief effect heeft op de bodemvruchtbaarheid. Een vruchtbare bodem levert tal van ecosysteemdiensten die bij een verminderde bodemvruchtbaarheid in het gedrang komen.

BioForum roept Parlement op om te kiezen voor langetermijnvisie en brongerichte aanpak

Aan de vooravond van de Bioweek, de nationale campagne voor biologische landbouw, rekent BioForum op het Vlaamse Parlement om de biologische landbouw toe te laten haar duurzame rol verder te realiseren.

Volg een workshop vruchtbare bodem tijdens de Bioweek

BioForum nodigt iedereen uit om tijdens de Bioweek een bezoek te brengen aan een van de vele succesvolle bio-boerderijen om zelf te ontdekken hoe biolandbouw werkt.Men is op 7 juni welkom op het tuinbouwbedrijf Het Open Veld in Heverlee van boer Tom Troonbeeckx. Daar vertelt Karen Van Campenhout, bodemspecialist van KU Leuven, alles over het belang van een gezonde bodem. Ook de boer vertelt vanuit zijn eigen ervaring hoeveel makkelijker een humusrijke bodem zich laat bewerken. Eveneens op 7 juni kunnen bezoekers terecht op bio-boerderij Humus in Zulte waar boer Marc Verhofstede ze elk uur meeneemt op een rondleiding over humusrijke bodems.

Duik de bodem in! – Het Open Veld – zondag 7 juni om 13u30
Met Karen Van Campenhout, bodemspecialist van KU Leuven. Gratis deelname.
Het Open Veld – Abdijstraat, 3001 Heverlee

Tijd voor Humus! - bio-boerderij Humus – zondag 7 juni van 10:00 tot 18:00 uur.

Elk uur start er een rondleiding. Gratis deelname. Adres: Zaubeekstraat 227, 9870 Zulte.

Voor meer informatie: www.bioweek.be

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven