België: Inagro start project voor teelt biologische spelt

In opdracht van Bio zoekt Boer onderzoekt Inagro de mogelijkheden van biologische spelt. Ze willen de biologische telers hier rechtstreeks bij betrekken.

'Bio zoekt Boer’ en Inagro willen geïnteresseerde telers opnieuw vertrouwd maken met de teelt van spelt en hen handvatten aanreiken om de logistieke knelpunten weg te werken. De teelt van spelt loopt sterk gelijk met de teelt van wintertarwe en triticale, maar kent niettemin heel wat specifieke aandachtspunten. Deze aandachtspunten zijn zowel ingegeven vanuit de teelt (onder andere bemesting en onkruidbeheersing) als vanuit de markt (bakkwaliteit, samenstelling gluten,…). Deze aandachtspunten worden samengebracht in een teeltgids. Om de logistiek omtrent het pellen te optimaliseren wordt een referentielijst met speltpellers en aanbieders van pelmachines opgesteld. Ook het financiële luik wordt belicht door een analyse van de rendabiliteit van spelt in vergelijking met andere granen.Spelt wordt aanzien als een 'oergraan', maar raakte in Vlaanderen in de verdrukking omdat met tarwe en triticale hogere saldi mogelijk zijn en het logistieke apparaat voor biologische bakgranen slecht is uitgebouwd. Biologische veetelers houden eraan om nog een beperkt areaal spelt te telen om voedertechnische redenen. De voorbije jaren werd er in Vlaanderen jaarlijks ongeveer 20 hectare biologische spelt geteeld. Voor zomertarwe en triticale was dit respectievelijk ongeveer 50 en 150 hectare.

Het gebruik van spelt is de voorbije jaren sterk toegenomen in de voedingsindustrie, waardoor de vraag internationaal groter is dan het aanbod. Voor ongepelde spelt werd het voorbije jaar meer dan 800 euro per ton betaald. Op dit moment liggen de prijzen op 650 euro per ton. De Vlaamse voedingsindustrie wordt doorgaans bediend door de internationale graanhandel. Niettemin is er een toenemende vraag naar lokaal geteelde granen.

Om kennisuitwisseling te bevorderen worden twee bijeenkomsten in de vorm van een 'kenniscirkel' georganiseerd. Biologische telers met ervaring of interesse in de teelt van biologische spelt worden uitgenodigd voor de eerste kenniscirkel biologische spelt op 10 december 2014. Verwerkers en andere ketenactoren zijn eveneens welkom. Voor meer informatie over deze samenkomst en deelname kan je contact opnemen met Karel Dewaele van Inagro. Klik hier voor de uitnodiging.

Omdat rassenkeuze een erg belangrijk aandachtspunt is bij de teelt en de afzet van spelt, nam Inagro ook het initiatief om een vergelijkende rassenproef biologische spelt uit te zaaien.

Bron: BioForum

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven