SALV: Declassering van bio-producten moet mogelijk blijven

SALV vindt het behoud van een Vlaamse regeling inzake declassering bij overschrijding van een declasseringslimiet voor bio-producten essentieel.

De SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij) geeft op vraag van minister Schauvliege advies over de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten. Dit besluit regelt onder andere de controle op productie, verwerking en verkoop van biologische producten. De Raad verwelkomt de wijzigingen, maar vraagt om het behoud van Vlaamse regelgeving inzake de declassering van bio-producten na het overschrijden van een declasseringslimiet.
 
De Europese bio-verordening uit 2007 omvat een aantal artikels met betrekking tot controles. Een van de bepalingen uit deze verordening stelt dat de lidstaten een controlesysteem moeten opzetten en de autoriteiten aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de controle. De Europese bepalingen zijn in Vlaamse wetgeving omgezet door middel van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten. Op 6 oktober 2014 ontving de SALV een adviesvraag over de wijziging van een aantal elementen uit dit besluit.De Raad verwelkomt het ontwerp van wijzigingsbesluit en is verheugd over een aantal aanpassingen, zoals:

  • Het feit dat een marktdeelnemer die enkel voorverpakte biologische producten of individueel identificeerbare biologische producten direct aan de eindverbruiker verkoopt, vrijgesteld wordt van het controlesysteem;
  • Het harmoniseren van het aantal jaarlijkse steekproefcontroles en staalnamen;
  • Dat een volledige controle bij de verdelers en verkopers van voorverpakte producten gebeurt over een periode van drie jaar. De Raad vraagt wel meer duidelijkheid over het verschil ten opzichte van de marktdeelnemers die voorverpakte producten verkopen aan de consument en aldus vrijgesteld zijn van controle;
  • Het principe van autonoom beheer. De Raad vindt dit een goede oplossing om parallelle productie tussen gangbare en biologische landbouwproducten op hetzelfde bedrijf te vermijden. De Raad vraagt daarbij wel om te onderzoeken of het principe van autonoom beheer ook mogelijk is bij geografisch gescheiden eenheden van een bedrijf.

De Raad heeft echter ook één essentiële aanbeveling: behoud een regeling op Vlaams niveau voor de declassering van bio-producten na overschrijding van een declasseringslimiet. In de biologische landbouw zijn slechts een beperkt aantal bestrijdingsmiddelen toegelaten. Producten waarop niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen mogen bijgevolg niet verkocht worden als bio-product, dit heet declassering.

Het bio-besluit van 2008 bevatte een dergelijke bepaling. Met het voorliggende wijzigingsbesluit wordt deze bepaling geschrapt. De SALV vraagt echter om deze niet te schrappen, maar om volgende declasseringslimieten te hanteren:

  • Voor residuen die opgenomen zijn in de Europese verordening (396/2005), de daar opgenomen LOQ-waarde*;
  • Voor andere niet-toegelaten residuen, de waarde van 0,015 mg pesticide per kilogram product.

Een dergelijke regeling schept volgens de Raad transparantie en duidelijkheid voor alle marktdeelnemers, tot en met de consument.
 
* LOQ = limit of quantification (wat verschilt en hoger is dan een LOD = limit of detection)

Klik hier voor het volledige advies.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven