Eerste eco-aquaduct van Nederland opgeleverd

De natuurontwikkeling in de Olde Maten en Veerslootlanden is - afgerond. Het gebied van maar liefst 1.000 hectare tussen Zwartsluis en Staphorst- vormt samen met de Weerribben, de Wieden en de Rottige Meente het grootste aaneengesloten laagveengebied in West-Europa.

Eco-aquaduct uniek in Nederland

Waar zoveel partijen samenwerken zijn soms bijzondere oplossingen nodig. Uniek is de aanleg van een 'eco-aquaduct'. Een gecombineerde natte en droge faunapassage die bestaat uit twee kruisende watergangen en verder nergens in Nederland is te vinden. Door het eco-aquaduct is het mogelijk dat er in een groot gebied verschillende waterpeilen worden gerealiseerd waardoor dieren zonder barrières de weg en het kanaal kunnen passeren. Onder andere de otter, waterspitsmuis, ringslang, heikikker en bittervoorn krijgen hierdoor een groter leefgebied.

Een eigen waterpeil

Dat natuur en landbouw elk hun eigen waterpeil krijgen is een voordeel voor de natuur én de landbouw. Een 'Natte As' van circa 25 meter breed en een stelsel van sloten, zorgen ervoor dat het water tot in de kern van het natuurgebied kan doordringen. Door de scheiding van de waterpeilen ontstaat tevens water van andere kwaliteit, wat noodzakelijk is om de natuurdoelen te halen. Er zijn maatregelen uitgevoerd om de ontwikkeling van zogenaamde 'blauwgraslanden' mogelijk te maken, een bijzonder soortenrijk schraal nat grasland. Ook zijn delen geschikt gemaakt voor weidevogels. Door te plaggen komt het grondwater nu makkelijker tot in het maaiveld. Een groot deel van het gebied zal beheerd worden door de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Horst en Maten in samenwerking met grondeigenaar Staatsbosbeheer die de eindregie heeft.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven