Demeter Monitor 2013:

Groei bio-dynamische branche zet door

De omzet van bio-dynamische voeding, die Nederlandse handels- en verwerkingsbedrijven met een Demeterlicentie hebben gerealiseerd, is in 2013 met 15 procent toegenomen naar 15 miljoen euro*. Daarmee wordt een trend zichtbaar waarbij de Demeterbranche vanaf 2010 duidelijke groei vertoont.

Ook het aantal Demeterboerderijen en hun areaal vertonen de laatste jaren een stijgende lijn. In Nederland steeg de totale oppervlakte van de land- en tuinbedrijven die bij Stichting Demeter zijn aangesloten (zowel gecertificeerde bedrijven als bedrijven in omschakeling) met 15 procent in de afgelopen 5 jaar. Er zijn nu 122 boeren en tuinders aangesloten en zij bewerken 5333 hectare.

Bijna 10 procent van het totale biologische areaal in Nederland wordt nu bewerkt door bedrijven met een Demeterkeurmerk. Demeter gaat verder dan 'gewoon biologisch', dus de Demeternormen en richtlijnen vormen een aanvulling op de Europese wetgeving voor biologische landbouw.Stichting Demeter heeft het afgelopen jaar in samenwerking met de natuurvoedingsbranche via filmpjes en winkelpromoties extra geïnvesteerd in communicatie van de meerwaarden van het keurmerk via de slogan 'Leven begint met Demeter'. Het resultaat van deze inspanningen om het keurmerk zichtbaarder te maken, sluit aan bij een toenemende ontvankelijkheid van consumenten voor producten uit een landbouw die koploper is wat betreft bodemvruchtbaarheid, dierenwelzijn, reductie antibioticagebruik, biodiversiteit en productkwaliteit. Handelaren en retailers die actief zijn in de natuurvoedingssector onderkennen de behoeftes van hun klanten aan deze meerwaarden en besteden meer aandacht aan een Demeterassortiment.

Demeter is een internationaal keurmerk. Wereldwijd waren er in 2013 4800 bio-dynamische bedrijven in 48 landen. Het totale areaal was 153.246 hectare. Verreweg het grootste deel van het areaal, 45 procent, ligt in Duitsland. Nederland staat op de zevende plek.

Demeterproducten zijn in Nederland voor het overgrote deel te koop via de biologische speciaalzaken (natuurvoedingswinkels). Daarnaast zijn veel bio-dynamische boerderijen gericht op rechtstreeks contact met de consument via boerderijwinkels, groenteabonnementen, boerenmarkten, webwinkels en bezorgdiensten. Enkele producten worden verkocht in supermarkten en worden gebruikt in catering en restaurants. Ze zijn dan niet altijd als Demeterproduct herkenbaar.

De Demeter Monitor is een gezamenlijke uitgave van Stichting Demeter met de BD-Vereniging en het bio-dynamisch opleidingscentrum Warmonderhof. Alle drie de organisaties zagen het aantal deelnemers (respectievelijk licentiehouders, leden en leerlingen) in 2013 groeien.

*De licentiehouders die bij Stichting Demeter zijn aangesloten geven door hoeveel omzet zij realiseren uit de verkoop van Demeterproducten. Deze omzetten worden jaarlijks op dezelfde wijze geregistreerd en geven derhalve een duidelijke trend aan van de verkopen in Nederland onder Demeter Keurmerk. In 2013 is deze geregistreerde omzet gestegen van 13 naar 15 miljoen euro. Niet alle producten van Demeter landbouwbedrijven met dit keurmerk worden op de markt gebracht. Omdat er nog onvoldoende vraag naar is gaan ze gaan dan mee in de stroom van 'gewoon biologisch' en komen niet in de omzetcijfers terug. Ook onverpakte Nederlandse AGF-producten van Demeter-bedrijven blijven buiten beschouwing omdat de telers hun licenties betalen op grond van arealen in plaats van omzetten. Deze cijfers zijn derhalve niet vergelijkbaar met de cijfers over consumentenbestedingen (984 miljoen euro) van de totale biologische branche, zoals gepubliceerd in de Monitor Duurzaam Voedsel 2013.

Klik hier voor de Demeter Monitor 2013.

Voor meer informatie: www.stichtingdemeter.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven