Resultaten broeikasgasmetingen op zandgrond zijn bekend

Binnen het project Bodemkwaliteit op zandgrond zijn lachgas- en methaanemissies gemeten in prei in de drie teeltsystemen GI-hoog, GI-laag en Biologisch (BIO), die onderling verschillen in organische stof aanvoer naar de bodem.

Doel van de metingen was een beeld te krijgen van de omvang van de emissies van de drie verschillende organische stofaanvoerstrategieën. De metingen zijn door PPO-AGV in Lelystad uitgevoerd tussen november 2012 en december 2013. De broeikasgasemissie in GI-laag was het laagste en in BIO het hoogste en lijken daarmee gecorreleerd met de aanvoer van organische stof en niet met de stikstofaanvoer waar in modelberekeningen vaak vanuit wordt gegaan. Wageningen UR-onderzoekers Kees van Wijk en Janjo de Haan hebben het resultaat uitgewerkt en gepubliceerd in dit 'Informatieblad Bodemkwaliteit op zandgrond nummer 5'.


Bodem is de basis

De bodem is de basis van een goede gewasproductie, maar speelt ook een belangrijke rol in de klimaatverandering door emissie van lachgas en door de potentiële opslag van organische stof in de bodem. De bodem moet ook bijdragen tot een grotere weerstand tegen extreme weersomstandigheden zoals droogte of grote hoeveelheden regen.

Duurzaam bodembeheer op zandgronden

Het project Bodemkwaliteit op zandgrond richt zich op de ontwikkeling van maatregelen voor een duurzaam bodembeheer op zandgronden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van Ministerie van EZ, stichting Proef en Selectie en Stichting STOP in het kader van de PPS Duurzame Bodem.

Voor meer informatie: Janjo de Haan, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, 

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven