"Abrupte derogaties kunnen negatieve gevolgen hebben"

Staatssecretaris Dijksma doet verslag van bespreking EU-verordening

In dit eerdere Biojournaal-bericht werd al gemeld dat de Europese landbouwministers kritisch zijn over het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe biologische EU-verordening. Ook staatssecretaris Sharon Dijksma was maandag 14 juli namens Nederland aanwezig bij de bespreking van het voorstel. In deze brief aan de Tweede Kamer doet ze verslag van de bijeenkomst.

Ze heeft in de Raad onder meer aangegeven dat ze de vermindering van de administratieve lasten ondersteunt, zoals dat wordt beoogd in het voorstel. "Daarbij heb ik wel benadrukt dat dit niet mag leiden tot een te abrupte beëindiging van de derogaties. Dit zal namelijk negatieve gevolgen hebben voor de huidige productie
en de verdere ontwikkeling van de markt voor biologische producten. Ik heb aangegeven dat het wenselijk is om per derogatie te bezien of deze geschrapt moet worden en als dit het geval mocht zijn, daaraan ook een termijn te verbinden. Dit werd door een groot aantal lidstaten onderschreven."


Staatssecretaris Dijksma tijdens haar rondgang langs de Nederlandse deelnemers van de BioFach 2014.

Wat betreft de controlesystemen voor biologische productie heeft Sharon Dijksma aangegeven een voorstander te zijn van risico-georiënteerde controles, zoals ook voorgesteld door de Europese Commissie, waardoor de verplichte jaarlijkse controles kunnen worden afgeschaft. "Een aantal lidstaten sprak zich daarentegen uit voor het handhaven van jaarlijkse controles. Ook vond een aantal lidstaten dat de kleine producenten, handelaren en de kleine detailhandel bij de controles ontzien moeten worden."

En net als vele andere lidstaten heeft Dijksma haar steun uitgesproken voor het voorstel van de Europese Commissie over groepscertificering van kleine bio-producenten. Ze heeft de Europese Commissie ook gevraagd wat het voorstel voor ontwikkelingslanden gaat betekenen, conform haar toezegging aan de Kamer. "Ik heb hier gedurende de Raad geen antwoord op gekregen en zal hier in een later stadium op terugkomen."

De verwachting is dat het Europees Parlement dit voorstel in het najaar gaat behandelen. Het streven van het Italiaanse voorzitterschap is om eind dit jaar een algemene benadering vast te kunnen stellen.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven