Wageningen UR in 2013 voor 78% klimaatneutraal

Wageningen UR (University & Research centre) heeft vorig jaar 78 procent van haar totale CO2-uitstoot weten te compenseren. In 2013 heeft de organisatie de totale uitstoot van kooldioxide van 47 kiloton door diverse reductie- en compensatiemaatregelen met circa 36,7 kiloton verminderd. Dat blijkt uit eigen metingen, gebaseerd op een onafhankelijk opgesteld model voor de meting van CO2-footprints en CO2-compensatiefootprints. Wageningen UR mag zichzelf de meeste duurzame hogere kennisinstelling noemen volgens de Nederlandse benchmarks SustainaBul en Transparantiebenchmark.

Wageningen University & Research centre (Wageningen UR), streeft naar een voorloperspositie op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Daarom werkt Wageningen UR actief aan het verlagen van haar ecologische footprint.Sinds 2010 meet Wageningen UR haar eigen CO2-footprint. Idee daarachter is dat inzicht in de klimaatimpact van de eigen activiteiten de mogelijkheid geeft om het eigen functioneren kritisch te bekijken en daarop zo nodig maatregelen te nemen. Wageningen compenseert haar energiegebruik door zelf windenergie op te wekken, door energieopwekking uit diverse warmte-kracht-koppelingsinstallaties (WKK), op basis van biomassa, warmte-koude-opslag (WKO) installaties op de locaties en door het compenseren van de CO2 uitstoot van haar zakelijk vliegverkeer bij de Climate Neutral Group.

Reductie en compensatie van CO2-uitstoot

De verzamelde gegevens over 2013 zijn uitgebreider dan in de voorgaande jaren. Zo zijn in 2013 nagenoeg alle energie- en afvalgegevens van de 28 locaties in Nederland meegenomen. Daarnaast is er ten opzichte van voorgaande jaren 'brandstofverbruik huurauto's' en 'emissies veroorzaakt door het verwerken van gevaarlijk en dierlijk afval' meegenomen. Het blijkt dat in 2013 de CO2-uitstoot aanmerkelijk is gereduceerd. Dit komt vooral door reductie van verwarming van gebouwen, minder aardgasgebruik en inkoop van groene stroom. De CO2-compensatie is gestegen ten opzichte van het referentiejaar 2010. Dit maakt dat de CO2-compensatie in 2010 36 procent van de CO2-uitstoot was en in 2013 78 procent. Met andere woorden, Wageningen UR bleek in 2013 voor 78 procent klimaatneutraal te zijn.

Footprint

De CO2-footprint en CO2-compensatiefootprint zijn door het onafhankelijk bureau Royal Haskoning DHV opgesteld. De CO2-uitstoot is onderverdeeld in drie onderdelen: de som van de directe emissies van brandstoffen van auto's en van kantoren (aardgas), van landbouwgronden (lachgas), van de veestapel (methaan) en van emissies veroorzaakt door lekkage van koude middelen (F-gassen); de som van de indirecte emissies van elektriciteit en zakelijke kilometers; de som van de emissies die vrijkomen bij verwerken van het afval van Wageningen UR en de indirecte emissies door dienstreizen met het openbaar vervoer in Nederland en het buitenland.

De grafische verdeling tussen de CO2-footprint en CO2-compensatiefootprint is weergegeven in onderstaande figuur.


CO2-footprint (blauw) en CO2-compensatiefootprint (groen) van Wageningen UR in referentiejaar 2010 en in 2013.

Voor meer informatie: Fennet van de Wetering

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.