Staatssecretaris Sharon Dijksma:

"Nederland zet in op verbetering van bestaande EU-verordening voor bio-productie"

Tijdens de Europese Raad van Landbouwministers op 14 juli in Brussel zal onder andere worden gesproken over herziening van de Europese verordening voor biologische productie en etikettering van biologische producten. Het verder ontwikkelen van de huidige verordening heeft voor Nederland de voorkeur. Volgens staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken zijn er een aantal lidstaten die dat standpunt delen. Dat meldt zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het doel van het voorstel van de Europese Commissie is het verbeteren van de wetgeving over de biologische productie door het wegnemen van belemmeringen die een duurzame ontwikkeling van de biologische productie in de Europese Unie in de weg staan, het garanderen van een eerlijke concurrentie en een efficiëntere ontwikkeling van de interne markt en het op peil houden of vergroten van het vertrouwen van de consument in biologische producten. Het initiatief betreft een vereenvoudiging en het strenger maken van de wet- en regelgeving.

Nederland ziet mogelijkheden om de bestaande regelgeving te verbeteren, maar is tegen een grote breuk met het verleden en een te abrupte beëindiging van de derogaties. Dit kan namelijk grote gevolgen hebben voor de markt, stelt Dijksma. Zij acht het wenselijk om per derogatie te bezien of deze geschrapt moet worden en zo ja, op welke termijn. Verbeteringen van de regels zijn gewenst maar de voorgestelde vernieuwing van de hele verordening is niet in het belang van de Nederlandse biologische sector. In het voorstel is tevens sprake van een groot aantal gedetailleerde regels via gedelegeerde handelingen en aanzienlijke machtsoverdracht aan de Europese Commissie. De proportionaliteit van het voorstel beoordeelt Dijksma ook mede daarom als negatief.

Nederland geeft de voorkeur aan het verder ontwikkelen van de huidige – recente – verordening. Ook wil Dijksma inzetten op het in stand houden van de diversiteit in de biologische landbouw, waarbij het gaat om zowel het voortbestaan van gemengde bedrijven met bijvoorbeeld een gangbare tak naast een biologische tak als differentiatie van de genetische basis van de veestapel en de variëteit van uitgangsmaterialen. In de eerste besprekingen over het voorstel hebben in de Europese Raad van Landbouwministers is gebleken dat meerdere lidstaten het standpunt van Nederland delen. De onderhandelingen over het voorstel zullen onder voorzitterschap van Italië worden voortgezet. Het Europees Parlement zal naar verwachting in september starten met de behandeling van het voorstel.

Bron: FoodHolland

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven