Vlaamse organisaties vragen meer steun voor agro-ecologische landbouw

Een brede groep maatschappelijke organisaties stelt in een gezamenlijke verklaring dat Vlaanderen in een volgende legislatuur extra moet inzetten op agro-ecologische landbouwprincipes. Dat betekent dat er geproduceerd wordt mét het ecosysteem en niet ten koste ervan. De groeiende vraag naar producten uit de bio-landbouw, die deze principes al zo goed mogelijk toepast illustreert dat de consument dit steeds meer verwacht.

Het potentieel om de voedselproductie in Vlaanderen te verduurzamen blijft onderbenut, stellen Bond Beter Leefmilieu, BioForum, Vredeseilanden, Velt, Wervel, Oxfam en EVA. In een gezamenlijke nota duiden ze waar het schoentje knelt en doen zij een aantal aanbevelingen om van agro-ecologie een haalbare piste te maken voor Vlaanderen.

Zorg voor regelgeving op maat

Voortrekkers van duurzame landbouwvormen blijven vandaag nog te weinig ondersteund door de overheid. Ze botsen meer dan eens op regelgeving die op maat van gangbare landbouw is gemaakt. Zo is bijvoorbeeld het mestbeleid van vandaag afgestemd op gangbare landbouw, en wordt onvoldoende ingezet op de opbouw van bodemvruchtbaarheid met gebruik van organisch materiaal.

Zet middelen uit PDPO ook in voor agro-ecologie

Wil Vlaanderen een voorloper zijn in de omschakeling naar agro-ecologische landbouwsystemen, dan moet gezocht worden naar geschikte vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van vergoeding voor ecosysteemdiensten. De overheid dient hiervoor een pro-actieve rol op te nemen, wat meer vereist dan een schamele 5% van het jaarlijkse budget voor landbouwonderzoek. Met het plattelandsontwikkelingsprogramma heeft Vlaanderen een instrument in handen waarin zo'n 300 miljoen euro publieke middelen ingezet worden op het verduurzamen van de landbouw. Nieuwe landbouwvormen en hun pioniers hebben binnen dit programma meer ademruimte nodig en verdienen een bevoorrechte toegang tot de markt.

Deel ervaring uit de praktijk

Ten slotte vragen de initiatiefnemers om te investeren in een leerplatform dat praktijkervaring van agro-ecologische voortrekkers samenbrengt met wetenschap, maatschappelijke actoren en onderwijs. Bedoeling is dat bruikbare inzichten en kennis hun weg vinden naar de volgende generatie landbouwers.

Bron: Bond Beter Leefmilieu

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven