EIP-Agri focusgroep bio-landbouw stelt eindrapport voor

De EIP-Agri, wat staat voor Agriculture European Innovation Partnership, werd eind 2012 opgericht en heeft als doel te onderzoeken hoe we tot een duurzamere landbouw kunnen komen. Dat doet het in verschillende tijdelijke focusgroepen, die voor heel specifieke thema's onderzoekt waar er mogelijkheden zijn en wat er nog verder onderzoek vraagt. De focusgroep 'organic farming' of bio-landbouw heeft nu zijn eindrapport voorgesteld.

Deze focusgroep had als thema het optimaliseren van de opbrengsten in de biologische akkerbouw. Zij wilden de belangrijkste oorzaken van de opbrengstkloof tussen biologische landbouwsystemen definiëren in vijf gebieden: inadequaat nutriëntenaanbod, arm bodemvruchtbaarheidsbeheer, onaangepast onkruidbeheer, onaangepast beheer van ziekte- en plaagdruk en selectie van variëteiten. Naast die vijf onderwerpen ging er ook aandacht naar 4 ruimere thema's: de nood aan een systeemaanpak, de nood aan het uitwisselen van kennis, de ontwikkeling van weerbare systemen en de nood aan een brede culturele verschuiving.Uit hun onderzoek kwamen een aantal voorstellen. Zo stelden ze een aantal onderwerpen voor om in zogenaamde Operational Groups (OG) verder te bespreken, zoals composteertechnieken en het introduceren van nieuwe gewassen en variëteiten. Ze gingen daarnaast op zoek naar oplossingen die in de praktijk al blijken te werken en deden suggesties voor verder onderzoek. Ten slotte deden ze aanbevelingen voor opleidingsprogramma's en kennisuitwisseling.

Klik hier voor het volledige rapport, in het Engels.

Bron: BioForum

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven