Hepatites E-virus verspreidt zich gemakkelijker op biologische varkensbedrijven

De omstandigheden waaronder varkens op biologische bedrijven worden gehouden maken dat het Hepatitis E-virus zich onder deze bedrijven gemakkelijker kan verspreiden dan op conventionele varkensbedrijven. Die conclusie trekken wetenschappers van de Universiteit Utrecht en de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu in een publicatie in het vaktijdschrift Journal of Food Protection.

In Nederland wordt RNA van het Hepatitis E-virus gevonden op meer dan 50% van de varkensbedrijven. In meer dan 70% van de slachtvarkens in de slachterijen worden specifike antilichamen van dit virus gevonden. De onderzoekers maakt met betrekking tot de gevoeligheid voor een infectie met Hepatitis E een vergelijking tussen varkens die in een gangbaar systeem worden gehouden, scharelvarkens en varkens van biologische bedrijven.

In 2004 werden serummonsters verzameld van 846 vleesvarkens. Daarbij waren 265 monsters afkomstig van varkens van 24 gangbare bedrijven, 467 monsters kwamen van biologische varkens van 42 bedrijven en 164 monsters kwamen van scharrelvarkens van 12 verschillende bedrijven. Specifieke antilichamen voor Hepatitis E werden gevonden in monsters van alle bedrijven met gangbare varkens of scharrelvarkens en bij dieren van 41 van de 42 biologische bedrijven. Het aandeel varkens waarbij antilichamen werden gevonden lag echter het hoogst bij de biologische bedrijven. Daar was het aandeel 89%. Voor scharrelvarkens was dat 76% en voor gangbare bedrijven 72%.

Zes van de 10 biologische bedrijven kenden een geschatte seroprevalentie binnen de varkensstapel van boven de 95%. Voor de gangbare bedrijven gold dat voor 4 op de 10 bedrijven en voor de bedrijven met scharrelvarkens slechts voor 1 op de 10. De onderzoekers leiden daar uit af dat varkens in een biologisch houderijsysteem waarschijnlijk een grotere kans lopen om besmet te raken met het Hepatitis E-virus dan varkens op een gangbaar bedrijf of een scharrelvarkensbedrijf. Wellicht dat de huisvesting daarbij een rol speelt. Varkens komen in een biologisch bedrijf vaker in contact met mest.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: Journal of Food Protection via AgriHolland

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven