Michiel Wagener, manager Landbouw & Voeding bij Triodos Bank:

"Biologische productiemethode op lange termijn onmisbaar voor betrouwbare voedselvoorziening"

Steeds meer consumenten kiezen voor biologische voeding. In Nederland is het marktaandeel biologisch de afgelopen vijf jaar ruim verdubbeld. "Biologische landbouw streeft naar een stabiel evenwicht", zegt Michiel Wagener, manager Landbouw & Voeding bij Triodos Bank. "Dat gebeurt door voedsel te verbouwen zoals de natuur het bedoeld heeft. Daardoor ontstaat een systeem dat grotendeels op eigen kracht in evenwicht blijft."

Biologische landbouw

Meewerken met de natuur: dat is wat biologische landbouw doet. "Dat gebeurt op allerlei manieren", legt Michiel Wagener uit. "Denk aan het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen, zoals lieveheersbeestjes waarmee bladluizen worden aangepakt. Of aan het toepassen van vruchtwisseling. Daarbij wordt op een stuk grond niet steeds hetzelfde gewas verbouwd, maar wisselt men dat regelmatig. De ene keer staat er een gewas dat veel van de bodem vraagt, zoals aardappelen. Aansluitend verbouwt men een soort die de bodem juist voedt, zoals grasklaver. Met deze werkwijze verbetert de bodemvruchtbaarheid."

Van land tot bord

Triodos Bank financiert de biologische en biologisch dynamische landbouw al sinds haar oprichting, ruim dertig jaar geleden. Wagener: "Juist vanwege de evenwichtige manier van werken, is de biologische productiemethode ook op lange termijn onmisbaar voor een betrouwbare voedselvoorziening."

De bank beperkt zich bij het financieren niet tot boeren. "We richten ons op de gehele biologische productieketen: van land tot bord. Dus verstrekken we ook leningen aan voedselverwerkende bedrijven, zoals kaasproducenten. En financieren we groothandels en winkels. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat biologische producten bereikbaar en beschikbaar zijn voor zoveel mogelijk mensen. Triodos Bank financiert voornamelijk bedrijven met een biologisch keurmerk. Maar we werken ook samen met reguliere bedrijven die willen overstappen naar biologische productie", zegt Wagener.


Marktaandeel

Ondanks de toenemende belangstelling blijft het marktaandeel van biologische voeding nog relatief klein. In Nederland tussen de twee en drie procent. "Om echt een grote stap te zetten, zijn we deels afhankelijk van de overheid en landbouwbeleid", meent directeur Bavo van den Idsert van Bionext, de ketenorganisatie voor biologische en duurzame landbouw en voeding. "De huidige wetgeving maakt het voor boeren die regulier produceren lastig om over te stappen naar biologisch. Overstappen kost de eerste paar jaar geld, onder meer in de vorm van investeringen. Het onlangs vernieuwde landbouwbeleid van de EU stimuleert biologische landbouw weliswaar beter, maar het zou mooi zijn als de overheid boeren die willen omschakelen, actiever ondersteunt."

Iedereen biologisch?

Er woedt momenteel een maatschappelijk debat over de vraag of het mogelijk is om de groeiende wereldbevolking biologisch te voeden. Van den Idsert: "In de intensieve landbouw in westerse landen is de opbrengst per hectare zo'n 20 procent hoger dan in de biologische. Je hebt in de biologische landbouw dus vaak meer grond nodig voor dezelfde productie."

Op basis daarvan zijn er wetenschappers die betwijfelen of het reëel is om de wereld biologisch te voeden. "Die twijfel heb ik niet", zegt Van den Idsert. "Juist doordat het de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit versterkt, biedt biologische landbouw op langere termijn voedselzekerheid. Bovendien zijn biologische boeren niet afhankelijk van dure pesticiden en kunstmest. Voor ontwikkelingslanden is het daarom aantrekkelijk om over te stappen op biologische productie om zo hun voedselzekerheid te vergroten. Tot slot is ook het consumentengedrag van belang, vooral in westerse landen. De productie van vlees kost veel grond voor de teelt van veevoer, en leidt in Zuid-Amerika en Azië tot het kappen van oerwouden. Minder vlees eten maakt dus ruimte vrij. Net als zuiniger omspringen met voedsel. We gooien gemiddeld dertig procent van ons voedsel weg."

Triodos Bank volgt de discussie over het wereldvoedselvraagstuk met belangstelling. Wagener: "We stimuleren de biologische en de reguliere sector om van elkaar te leren. Innovaties en nieuwe technieken uit de ene sector kunnen interessant zijn voor de andere. Je ziet dat boeren, maar bijvoorbeeld ook groothandelaren en voedselverwerkende bedrijven, veel van elkaar opsteken. Vroeger stond er een muur tussen de biologische en de reguliere sector. De afgelopen jaren kruipen ze naar elkaar toe. Dat is een veelbelovende ontwikkeling. Triodos Bank draagt daar graag aan bij door samen te werken met innovatieve, biologische ondernemers."

Voor meer informatie: www.triodos.nl

Bron: De Kleur van Geld, Triodos Bank

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven