Stichting EKO-keurmerk bouwt met bio-ondernemers aan de EKO-code

Stichting EKO-keurmerk voert momenteel vele gesprekken en organiseert workshops op weg naar de EKO-code: de EKO-code is de collectieve ambitie voor de toekomst van de biologische landbouw in Nederland. In de afgelopen maanden heeft de stichting veel gesprekken gevoerd met biologische ondernemers over de praktische invulling van de EKO-code voor deelsectoren. EKO-boeren willen voorloper zijn en blijven. Daarom wordt er invulling gegeven aan acht duurzame thema's: kringloop, bodemkwaliteit, uitgangsmateriaal (zaad- en pootgoed en rassen), biodiversiteit (natuur en landschap), pure en schone productie, diergezondheid en –welzijn, sociaal & eerlijk, en energie en klimaat.

Biologische fruittelers

Voor de biologische fruitteelt is onder andere gesproken met Elze-Lia Visser, voorzitter van de Prisma-fruittelers en met Maria Buitenkamp, teler van biologische bosbessen en tevens bestuurslid van het BioHuis. We waren aanwezig op de ledendag van de Prisma fruitgroep. In een workshop verduurzaming, die werd geleid door adviseur Ger-Jan Brouwer is het gelukt om in twee uur tijd belangrijke best practices van bedrijven zichtbaar te maken op de 8 thema's. Bij biodiversiteit is het toepassen van een goede ondergroei en het nemen van praktische soortgerichte maatregelen belangrijk. Voor het thema Eerlijk en Sociaal is de omgang met en de (indirecte) huisvesting van buitenlandse uitzendkrachten relevant.
 

Biologisch pluimvee

Met de Biologische Pluimvereniging, het Biomeerwaarde-ei en de Biomeerwaardekip zijn er gesprekken gevoerd over de uitwerking van de Biomeerwaarde-aspecten in de thema's van de EKO-code. Gesprekken die gaan over het sluiten van regionale biologische kringlopen (diervoer en –mest), dierengezondheid en -welzijn (graan strooien, beplante uitlopen).

Biologische akkerbouw

In Zeeland hebben we met akkerbouwer Alex van Hootegem gesproken over de acht thema's uit de EKO-Code. Sociale duurzaamheid, waarachtige ontwikkeling die verder gaat dan het voldoen aan de wet- en regelgeving en je blijvend onderscheiden op basis van waarden en normen zijn belangrijke elementen die door Van Hootegem worden ingebracht.

Biologische varkenssector

In de biologische varkenssector zijn de thema's doorgenomen met Jan Leeijen, aanvoercoördinator en expert in de biologische varkenssector.

Wordt vervolgd...

In april en mei staan er in diverse deelsectoren workshops op het programma met boeren om met hun praktijkervaring de EKO-code verder in te vullen vóór 1 juli. Wilt u bijdragen aan de EKO-code? Ervaring, denkkracht, dwarse ideeën, praktische oplossingen - alle input is waardevol. Stuur een mail naar info@eko-keurmerk.nl. Stichting EKO-keurmerk zal er voor zorgen dat uw inbreng tot zijn recht komt.

Voor meer informatie: www.eko-keurmerk.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven